ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Ξάνθη 23-2-2009

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                    Αριθ.πρωτ.7681

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Γραφείο Δημ. Σ/λίου και

Δημαρχιακής Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα

Πληροφορίες: Γαλάνη Όλγα

Τηλέφωνο: 2541-24432

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής κ.κ. 1) Αγκόρτσα Απόστολο 2) Καλογερή Κρίτωνα 3) Μούρκα Χρήστο 4) Πούλιο Χρίστο 5) Φωτιάδη Νικόλαο 6) Φιλίππου Φίλιππο

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 27 Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.

ΘΕΜΑ 1ο: Προέλεγχος καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη

ΘΕΜΑ 3ο: Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ’ και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 4ο: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» Εργολαβία: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΟΡΣΙΝΗΣ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 5ο: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» Εργολαβία: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ STREET PRINT ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΙΟΥ και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 6ο: Απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας Φανοποιείου (σφυρηλάτησης) των αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανημάτων όλων των τμημάτων του Δήμου Ξάνθης, μέχρι ποσού (5.000,00€) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., που εκτελούνται με το Δ.Κ.Κ. & Π.Δ. 28/80 στην επιχείρηση του ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗ ΣΑΡΑΝΤΗ.

ΘΕΜΑ 7ο: Απευθείας ανάθεση εργασίας καθαρισμού και απόφραξης φρεατίων και σωλήνων στο κτίριο της Δημοτικής αγοράς και τον ετήσιο καθαρισμό των λυμάτων του Δημοτικού Κυνοκομείου, μέχρι ποσού (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., που εκτελούνται με το Δ.Κ.Κ. & το Π.Δ. 28/80 στην επιχείρηση: ΑΧΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Εκκενώσεις βόθρων) Βελισαρίου αριθ.3.

ΘΕΜΑ 8ο: Απευθείας ανάθεση εργασίας επισκευής και συντήρησης, αυτοκινήτων τύπου  VANETTE) και καλαθοφόρου (ανυψωτικός γερανός ηλεκτρολογικού τμήματος), μάρκας NISSAN μέχρι ποσού (3.000,00€) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., που εκτελούνται με το Δ.Κ.Κ & Π.Δ.28/80 στην επιχείρηση: ΓΚΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ NISSAN)

ΘΕΜΑ 9ο: Απευθείας ανάθεση εργασίας επισκευής και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Δημοτικών κτιρίων (δηλαδή κλιματιστικών, τηλεφωνικών κέντρων, συσκευών ΦΑΞ κ.λ.π.) μέχρι ποσού(6.000,00€) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., που εκτελούνται με το Δ.Κ.Κ. & το Π.Δ. 28/80 στην επιχείρηση «ΔΕΜΕΤΣΙΚΗΣ Κ.-ΤΕΝΕΚΕΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΘΕΜΑ 10ο: Απευθείας ανάθεση εργασίας συντήρησης και επισκευής φορτηγών όλων των τμημάτων του Δήμου, μέχρι ποσού (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α , που εκτελούνται με το Δ.Κ.Κ. & Π.Δ. 28/80 στην επιχείρηση του ΔΟΛΑΠΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΘΕΜΑ 11ο: Απευθείας ανάθεση εργασίας επισκευής και συντήρησης, των φορτηγών της Τεχνικής Υπηρεσίας, του λεωφορείου και του αυτοκινήτου του γραφείου Δημάρχου μάρκας MERCEDES μέχρι ποσού (8.000,0€) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., που εκτελούνται με το Δ.Κ.Κ. & το Π.Δ. 28/80 στην επιχείρηση: Β.Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ MERCEDES)

ΘΕΜΑ 12ο: Απευθείας ανάθεση εργασίας συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρα του κτιρίου Στέγης Γραμμάτων και Καλών Τεχνών του Δήμου Ξάνθης, μέχρι ποσού (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α, που εκτελούνται με το Δ.Κ.Κ. & Π.Δ. 28/80 στην επιχείρηση του ΚΑΡΑΜΑΝΩΝΗΣ Ο.Ε. (διότι είναι η επιχείρηση που προμήθευσε και τοποθέτησε τον παραπάνω ανελκυστήρα).

ΘΕΜΑ 13ο: Απευθείας ανάθεση εργασίας βαφής αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων και μοτοσικλετών όλων των τμημάτων του Δήμου Ξάνθης, μέχρι ποσού (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., που εκτελούνται με το Δ.Κ.Κ. & Π.Δ. 28/80 στην επιχείρηση του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 14ο; Απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας επισκευής και συντήρησης των χλοοκοπτικών, θαμνοκοπτικών, αλυσοπρίονων και λοιπών μηχανημάτων κηπουρικής των Τμημάτων Πρασίνου-Νεκροταφείου, όπως και των μοτοσικλετών της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Καθαριότητας, μέχρι ποσού (10.476,89) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., που εκτελούνται με το Δ.Κ.Κ. & Π.Δ. 28/80 στην επιχείρηση ΣΑΡΡΙΔΗ ΣΥΜΕΩΝ.

ΘΕΜΑ 15ο: Απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας διαφόρων μηχανών, υδραυλικών συστημάτων ανυψωτικών μηχανημάτων, χυτοσίδερων κολώνων (διάφορες εργασίες μηχανουργείου), μέχρι ποσού (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., που εκτελούνται με το Δ.Κ.Κ. & Π.Δ. 28/80 στην επιχείρηση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

ΘΕΜΑ 16ο: Απευθείας ανάθεση εργασίας επισκευής και συντήρησης, ημιφορτηγού μάρκας «ISUZU» και minibus(μικρό λεωφορειάκι), μάρκας «HYUNDAI» μέχρι ποσού (2.000,00€) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., που εκτελούνται με το Δ.Κ.Κ. & Π.Δ. 28/80 στην επιχείρηση: «ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΕΡΒΙΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ «ISUZU & «HYUNDAI»

ΘΕΜΑ 17ο: Απευθείας ανάθεση εργασίας επισκευής και συντήρησης στον φορτωτή (J.C.B.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρίας J.C.B μέχρι ποσού (3.000,00€) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α, που εκτελούνται με το Δ.Κ.Κ. & Π.Δ. 28/80 στην επιχείρηση ΑΦΟΙ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ.

ΘΕΜΑ 18ο: Απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας επισκευής των ηλεκτρολογικών μερών των αυτοκινήτων μηχανημάτων, μάρκας BOSCH (ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος, όπως επίσης και την έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφου, μέχρι ποσού (5.000,00€) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α, που εκτελούνται με το Δ.Κ.Κ. & Π.Δ. 28/80 στην επιχείρηση ΜΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ως αποκλειστικά υπεύθυνο για την έκδοση των πιστοποιητικών ταχογράφου στην περιοχή της Ξάνθης και ως αποκλειστικό αντιπρόσωπο της BOSHE CAR SERVICE

ΘΕΜΑ 19ο: Απευθείας ανάθεση εργασίας συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ημιφορτηγών όλων των τμημάτων του Δήμου, μέχρι ποσού (6.000,00€) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α. που εκτελούνται με το Δ.Κ.Κ. & Π.Δ. 28/80 στην επιχείρηση του ΚΑΖΑΖΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με εταιρεία ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΚΤΖ) σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004.

ΘΕΜΑ 21ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μία θέση στάθμευσης σε άτομο με ειδικές ανάγκες.

ΘΕΜΑ 22ο: Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του αριθ. 53 καταστήματος στη Δημοτική αγορά.

ΘΕΜΑ 23ο: Προέλεγχος καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο Δροσερό.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.