ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία – Άννα

Τηλ: 2541024432

Ξάνθη 19-2-2009

Αριθ. Πρωτ: 7379

Email:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Ευμοίρου και Κιμμερίων.

4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 23 Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1: Έκδοση ψηφίσματος για την επαναλειτουργία του Εργοστασίου Ζάχαρης για παραγωγή Βιοαιθανόλης.

ΘΕΜΑ 2: Τροποποιήσεις σχεδίου αρχικής σύμβασης προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ. (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 3: Απευθείας ανάθεση του έργου: «Διοργάνωση προγράμματος κατάρτισης των υπαλλήλων του Δήμου για την σύνταξη των ετησίων προγραμμάτων δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (άρθρα 203-207 Ν.3463/2006)» στην Αμιγή Επιχείρηση της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης «ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ). (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 4: Αποδοχή δωρεάς μετοχών της ΔΙΑΜΑΘ από ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης και συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. (Εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)

ΘΕΜΑ 5: Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. (Εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)

ΘΕΜΑ 6: Έντοκη κατάθεση χρημάτων του Δήμου Ξάνθης στην «ASPIS BANK» (Εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας Ξάνθης. (Εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 Στέγης Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης «Κων/νος Μπένης». (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 9: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 10: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 11: Έγκριση της με αριθμό 2/09 απόφασης του Δ.Σ. των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης η οποία αφορά «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων όλων των ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού ΒΠΣΔΞ οικ. έτους 2009». (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 12: Αποδοχή παραίτησης μελών, ορισμός αντικαταστατών και ορισμός Προέδρου του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 13: Οικονομική ενίσχυση Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ». (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 14: Οικονομική ενίσχυση Συλλόγου Μπάσκετ ΞΑΝΘΗ Α.Σ. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 15: Οικονομική ενίσχυση Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ξάνθης «Ο ΜΙΡΜΑΝΗΣ» (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 16: Οικονομική ενίσχυση Ιερού Καθεδρικού Ναού Της Του Θεού Σοφίας. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 17: Συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή στην διοργάνωση μαθητικών καλλιτεχνικών αγώνων και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 18: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης, του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ξάνθης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 19: Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης, της ΤΕΔΚ και της Ε.Α.Π.Α.Ξ. Α.Ε. - ΟΤΑ. (Εισηγητής Μπαμπάτσος Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 20: Τακτοποίηση κωδικών αριθμών, υποχρεωτικών δαπανών, κεκλεισμένης χρήσης, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008. (Εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)

ΘΕΜΑ 21: Εξειδίκευση και διάθεση πίστωσης για την έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στα Τοπικά Διαμερίσματα Ευμοίρου και Κιμμερίων στα πλαίσια εορτασμού της 25ης Μαρτίου (Εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία)

ΘΕΜΑ 22: Πλήρωση οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητας (Εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)

ΘΕΜΑ 23: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έκτακτες και εποχιακές ανάγκες έτους 2009 καθώς και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα. (Εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)

ΘΕΜΑ 24: Επικαιροποίηση της με αριθμό 138/03 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που αφορά την «Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού & όρων δόμησης για δημιουργία Αθλητικών Χώρων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κιμμερίων». (Εισηγητής Νικόλαος Νικολόπουλος)

ΘΕΜΑ 25: Τροποποίηση της με αριθμό 54/07 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η οποία αφορά «Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 26: Τροποποίηση της με αριθμό 62/07 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η οποία αφορά «Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 9ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 27: Τροποποίηση της με αριθμό 64/07 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η οποία αφορά «Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 11ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 28: Τροποποίηση της με αριθμό 87/07 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η οποία αφορά «Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 29: Τροποποίηση της με αριθμό 268/08 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η οποία αφορά «Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του 3 Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 4ου – 6ου Γυμνασίων Ξάνθης» (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 30: Τροποποίηση της με αριθμό 102/07 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η οποία αφορά «Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 2ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 31: Εκλογή Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 32: Εκλογή Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 9ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 33: Εκλογή Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 11ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 34: Εκλογή Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 2ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 35: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 37: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 4ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 38: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 6ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 39: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 9ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 40: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 10ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 41: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 13ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 42: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 14ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 43: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 16ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 44: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 17ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 45: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 46: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 47: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 6ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 48: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 49: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 8ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 50: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 10ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 51: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)4

ΘΕΜΑ 52: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 13ου – 19ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 53: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 54: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 15ου – 20ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 55: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 56: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 2ου – 3ου Γυμνασίου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 57: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου – 4ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 58: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 2ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 59: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα).

ΘΕΜΑ 60: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών και Βαρηκόων Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 61: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 1ου ΕΠΑΛ – 2ου ΣΕΚ ΙΕΚ Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 62: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 63: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Μ. Ευμοίρου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 64: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Μ. Ευμοίρου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 65: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 66: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Πετροχωρίου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 67: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008, του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Λεύκης Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 68: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 8,80 € χωρίς τις προσαυξήσεις ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντος. (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 69: Επιστροφή ποσού 40 € στον Μουσαδέ Δημήτριο ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισηγητής Κωνσταντινίδης Λεωνίδας, Αντιδήμαρχος)

ΘΕΜΑ 70: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009. (Εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)

ΘΕΜΑ 71: Εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής επί αιτήματος του σωματείου Κρεοπωλών Ν. Ξάνθης, για καθορισμό χώρου φορτοεκφόρτωσης. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής).

ΘΕΜΑ 72: Εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με τη τροποποίηση θέσεων

αφετηρίας Αστικών και φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Πεσόντων. (Εισηγητής

Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής).

ΘΕΜΑ 73: Προέλεγχος άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δροσερό στον Ρασήμ Ογλού Νεσάτ του Χιουσμέν. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής).

ΘΕΜΑ 74: Προέλεγχος άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δροσερό στον Αμέτ Ογλού Φικρέτ. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής). 5

ΘΕΜΑ 75: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 και διάθεση του αντίστοιχου ποσού. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 76: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση φωτιστικών οδών Δήμου Ξάνθης». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 77: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Αποκατάσταση κουφωμάτων

δαπέδων & ελαιοχρωματισμών». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 78: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση οδού Αγίου Ελευθερίου». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 79: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα υποδομής οικιστικής μονάδας Ξάνθης» εργολαβία: «Διαμόρφωση Κ.Χ. οικιστικής μονάδας Ξάνθης». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 80: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων στην προέκταση της οδού Περικλέους έως τη Χρύσα». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 81: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Διαμόρφωση Κ.Χ. στην περιοχή Πετρελαιαποθηκών». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 82: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Επέκταση αγωγού ομβρίων & διαμόρφωση τμήματος οδών Παπανδρέου, Τροίας & Αλικαρνασσού». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 83: Έκφραση γνώμης για οριοθέτηση χειμάρρου που διέρχεται από Χ.Θ. 2+00 στον κόμβο της Αστυνομικής Σχολής. (Εισηγητής Ζαμπάρας Δημήτρης)

ΘΕΜΑ 84ο: Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 85: Αποδοχή επιχορήγησης από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων (α΄ κατανομή 2009) (Εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)

ΘΕΜΑ 86: Έγκριση αιτήματος αναδόχου έργου: «Γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος Δήμου Ξάνθης» για παράταση του χρόνου υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου (Εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

ΘΕΜΑ 87: Εισήγηση για την υποβολή προσφυγής από τον Δήμο Ξάνθης προς τα αρμόδια όργανα κατά της με αριθμό 607/11-2-2009 απόφασης Νομάρχη Ξάνθης που αφορά: «εφαρμογή απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου που αφορά την άρση απαλλοτρίωσης χώρου που είναι χαρακτηρισμένος ως πεζόδρομος μεταξύ των οδών Στ. Βλαχοπούλου, Στρ. Μακρυγιάννη και Σιγάλα (Εισηγητής Νικολόπουλος Νικόλαος)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ__


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
8
10
11
13
15
16
18
19
21
22
24
25
26
27
28
29
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.