ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Περίληψη Απόφασης


Με την με αριθμό 41/19-1-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης αποφασίσθηκε η έκδοση ψηφίσματος το οποίο έχει ως εξής: Με μεγάλη ανησυχία και δυσαρέσκεια παρακολουθούμε στον Δήμο μας την υλοποίηση του προγράμματος παροχής κεφαλαίων κίνησης προς τις Μ.Μ.Ε, μέσω του ΤΕΜΠΜΕ, αφού ο στόχος για την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς δεν επιτυγχάνεται με βάση τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος που μέχρι στιγμής είναι απογοητευτικά. Ο Δήμος Ξάνθης εκτιμά ότι αυτό οφείλεται από τη μια μεριά στην άρνηση των τραπεζών να συνεργαστούν στην υλοποίηση του προγράμματος και από την άλλη στους όρους που το ίδιο το πρόγραμμα προϋποθέτει. Μετά από αυτή τη διαπίστωση, ο Δήμος πήρε απόφαση να αποστείλει το ψήφισμα προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, στο οποίο παραθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για το θέμα όπως:

1 Αλλαγή του όρου περί τριών συνεχόμενων χρόνων κερδοφορίας σε μια κερδοφόρα

2 Διατήρηση της δυνατότητας διακοπής της περαιτέρω συνεργασίας ΤΕΜΠΜΕ-Τραπεζών για καταπτώσεις πέραν του 7%,αλλά να απαλειφθεί η δυνατότητα του ΤΕΜΠΜΕ να υπαναχωρεί από τις ήδη δοθείσες εγγυήσεις του, τις οποίες θα πρέπει να καταβάλει στην κάθε τράπεζα άνευ ετέρου.

3 Επιμονή από πλευράς τόσο του ΤΕΜΠΜΕ όσο και του υπουργείου Ανάπτυξης στην εφαρμογή του όρου περί «μη παροχής επιπλέον εξασφαλίσεων από την επιχείρηση στην τράπεζα» για το 20%του δανείου.

4 Εξέταση της δυνατότητας παροχής εμπράγματων εξασφαλίσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες (κάτι που απαγορεύεται από το πρόγραμμα ),ώστε να μετριαστούν τα αυστηρά πιστωτικά κριτήρια .

5 Να τεθεί προθεσμία το πολύ είκοσι ημερών για την διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης των προτάσεων από τις τράπεζες και από το ΤΕΜΠΜΕ.

6. Να ικανοποιηθούν με όσο το δυνατό λιγότερους όρους τα αιτήματα των επιχειρήσεων των ακριτικών περιοχών και επιπλέον στη Θράκη, που είναι η μόνη περιοχή στην Ελλάδα με πολλές ιδιαιτερότητες, να εγκριθούν όλα τα αιτήματα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ Κ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.