ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθη 14 Ιανουαρίου 2009
Πληροφορίες: Όλγα Γαλάνη                         Αριθ. Πρωτ: 1628
Τηλ: 2541024432
Email:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 19 Ιανουαρίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο
Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Άθλησης Δήμου Ξάνθης και των αναπληρωτών τους. Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Άθλησης Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Άθλησης Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ξάνθης και των αναπληρωτών τους. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου
Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Στέγη Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΗΣ και των αναπληρωτών τους. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Στέγη Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΕΝΗΣ. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης) ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Στέγη Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΗΣ. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ξάνθης και των αναπληρωτών. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 11ο: Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 12ο: Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός μελών σε επιτροπές του Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 15ο: Οικονομική ενίσχυση απόρων. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 16ο: Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Μακεδονίας 3. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης)
ΘΕΜΑ 17ο: Περί απόρριψης αιτήματος για μετατόπιση περιπτέρου από την οδό Ισιδώρου στην βόρεια πλευρά της πλατείας Ελευθερίας ή επί της οδού Βασ. Σοφίας (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης)
ΘΕΜΑ 18ο: Περί μετατόπισης πινακίδων ΑΜΕΑ. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης)
ΘΕΜΑ 19ο: Περί προσκύρωσης Δημοτικού τμήματος, αντιστοίχως εμβαδού 2,84 m2 & 2,73 m2 στην οδό Σπάρτης (υπόθεση Αχμετσίκ) (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης)
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης δαπανών για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών από το γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης)
ΘΕΜΑ 21ο: Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης & του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης. (Εισηγητής Ευστρατιάδης Αντώνιος)
ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών του Τσιμπηριάδη Αναστασίου του Χαραλάμπους κατοίκου Ξάνθης λόγω ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της με αριθ. 54/2008 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας Ξάνθης που αφορά τον προϋπολογισμό έτους 2009. (Εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα).
ΘΕΜΑ 24ο: Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στο περιοδικό IN XANTHI (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 25ο: Κατανομή επιχορηγήσεων Νομικών Προσώπων 2009. (Εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)
ΘΕΜΑ 26ο: Λήψη απόφασης για την επέκταση χώρου γραφείων της κεντρικής υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας Ξάνθης. (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση αγοράς οχημάτων (Εισηγητής Πεχλιβάνης Γεώργιος)
ΘΕΜΑ 28ο: Άδεια εγκατάστασης προσωρινής λυόμενης κατασκευής δαπέδου σε κοινόχρηστο ενοικιαζόμενο χώρο έμπροσθεν του καταστήματος «BAISER». (Θέμα εξ αναβολής). (Εισηγητής Τερζόγλου Μελέτης)
ΘΕΜΑ 29ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης, της Στέγης Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΗΣ και
της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης. (Εισηγητής Αργύριος Ζολώτας)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.