ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                   Ξάνθη 14-1-2009

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                    Αριθ.πρωτ.1627

Γραφείο Δημ. Σ/λίου και
Δημαρχιακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα
Πληροφορίες: Γαλάνη Όλγα
Τηλέφωνο: 2541-24432

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής κ.κ. 1) Αγκόρτσα Απόστολο 2) Καλογερή Κρίτωνα 3) Μούρκα Χρήστο 4) Πούλιο Χρίστο 5) Φωτιάδη Νικόλαο 6) Φιλίππου Φίλιππο
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 19 Ιανουαρίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή υποψήφιου Αντιπροέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης για την περίοδο 2009-2010 από τους Δημοτικούς Συμβούλους των επιλαχόντων συνδυασμών σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3463/06.
ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή με φανερή ψηφοφορία του Αντιπροέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης για την περίοδο 2009-2010 σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3463/06.
ΘΕΜΑ 3ο: Προέλεγχος καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ΘΕΜΑ 4ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη
ΘΕΜΑ 5ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για προέλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δροσερό.
ΘΕΜΑ 6ο: Διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2009.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Βερβελίδου Άννας κλάδου ΔΕ1 Διοιηκητικού, με βαθμό Β΄ και Τζανόγλου Καλλιόπη κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β΄.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Παπαδοπούλου Αραβέλας κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Α΄ και του Λάππα Ιωάννη, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄ .
ΘΕΜΑ 9ο: Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Φωτεινής Γκιρδάκη, κλάδου ΔΕ1 Δ/κού, ύψους 6.000€.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.