ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

 

Πληροφορίες: Όλγα Γαλάνη

 

Τηλ: 2541024432

 

Email:

Ξάνθη 24 Σεπτεμβρίου 2008

Αριθ. Πρωτ: 46304

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

 

 

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Ευμοίρου και Κιμμερίων.

 

4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.

 

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 29 Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, σε

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και

στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω

θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2008.(Εισηγητής Χατζηβασιλείου

Βασίλης)

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του αναπληρωτή του. (Εισηγήτρια Ταραρά

Χρυσούλα)

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. 37/2000 απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου και εναρμόνιση με τον Κ.Ο.Κ. των διοικητικών προστίμων που ανήκουν

στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας.

(Εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ισολογισμού 2007 της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης.

(Εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξειδίκευσης-διάθεσης και πίστωσης ποσού 3.500€ για κάλυψη δαπανών

στα πλαίσια επετείου της 4ης Οκτωβρίου. (Εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία)

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στα Τοπικά Διαμερίσματα Ευμοίρου και Κιμμερίων

στα πλαίσια εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Εξειδίκευση και διάθεση πίστωσης.

(Εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία)

ΘΕΜΑ 7ο: Κατασκευή - αγορά μεταλλίων, εξειδίκευση και διάθεση ποσού. (Εισηγήτρια

Ιακωβίδου Θεοδοσία)

ΘΕΜΑ 8ο: Τιμητική διάκριση, Πραγματοποίηση εκδήλωσης (Εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία)

ΘΕΜΑ 9ο: Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου των Βρεφονηπιακών-

Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 10ο: Οικονομική ενίσχυση Μ.Π.Α.Σ. ΕΛΠΙΔΕΣ ΞΑΝΘΗΣ (Εισηγητής Ζολώτας

Αργύρης)

ΘΕΜΑ 11ο: Οικονομική ενίσχυση Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης-Παράρτημα Ξάνθης. (Εισηγητής

Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 12ο: Οικονομική ενίσχυση Συλλόγου Καλαθοσφαίρησης ΞΑΝΘΗ Α.Σ. (Εισηγητής

Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 13ο: Οικονομική ενίσχυση άπορου. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 14ο: Οικονομική ενίσχυση Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 716/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

(Εισηγήτρια Δημητριάδου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 16ο: Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση Παρέμβαση Ενέργειες Πολιτισμού σύμφωνα με

τον κανονισμό της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής

Ευστρατιάδης Αντώνης)

ΘΕΜΑ 17ο: Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση του Γκλαβίνη Χ. και ΣΙΑ Ο.Ε. σύμφωνα με τον

κανονισμό της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής

Ευστρατιάδης Αντώνης)

ΘΕΜΑ 18ο: Επιβολή προστίμου στην Ελληνική Εταιρία Διάσωσης Παράρτημα Ξάνθης σύμφωνα

με τον κανονισμό της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής

Ευστρατιάδης Αντώνης)

ΘΕΜΑ 19ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

(Εισηγήτρια Καραμόσχου Ελένη)

ΘΕΜΑ 20ο: Επί αιτήματος για μετατόπιση περιπτέρου. (Εισηγητής Μιχαήλ Στυλιανίδης)

ΘΕΜΑ 21ο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δρόμο που οδηγεί στο 3ο Λύκειο & Στρατιωτικό

Νοσοκομείο. (Εισηγητής Μιχαήλ Στυλιανίδης)

ΘΕΜΑ 22ο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΟΔΩΝ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΚΛΕΜΑΝΣΟ» (Εισηγητής Μιχαήλ Στυλιανίδης)

ΘΕΜΑ 23ο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΞΗ

ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 1ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΟΔΩΝ ΛΕΥΚΙΠΠΟΥ & ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» (Εισηγητής Μιχαήλ

Στυλιανίδης)

ΘΕΜΑ 24ο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΟΙΑΣ & ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» (Εισηγητής Μιχαήλ Στυλιανίδης)

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 1ου Α.Π. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΞΑΝΘΗΣ. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 1ου Α.Π. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (Εισηγήτρια

Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ,

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΔΙΝΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΕΥΜΟΙΡΟΥ»

(Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ-ΜΟΡΣΙΝΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ &

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΧΡΥΣΑ». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΓΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη).

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΞΑΝΘΗΣ. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΒΕΡΩΦ»

ΘΕΜΑ 33ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2008. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ

ΔΡΟΣΕΡΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ». (Εισηγήτρια Μανά

Αικατερίνη).

ΘΕΜΑ 36ο: Τροποποιήσεις σχεδίου αρχικής σύμβασης προγράμματος «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

(Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 37ο: Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς.

(Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 38ο: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντος.

(Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 39ο: Διαβίβαση του από 4-8-2008 πρακτικού της Επιτροπής παραχωρήσεων (εκ νέου

παραχώρηση του με αριθμό 161α τεμαχίου του αναδασμού του αγροκτήματος

Πετροχωρίου - Λαμπρινού, έκτασης περίπου 8.500 τ.μ., στην εταιρία

ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ Ο.Ε.) (Εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

ΘΕΜΑ 40ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της κεντρικής πλατείας για την τοποθέτηση

ενός κινητού περιπτέρου από το σωματείο ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ.

(Εισηγήτρια __________Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 41o: Μεταφορά πίστωσης στο Δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική

επιτροπή 1ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 42ο: Μεταφορά πίστωσης στο Δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική

επιτροπή 12ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 43ο: Μεταφορά πίστωσης στο Δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική

επιτροπή 17ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 44ο: Μεταφορά πίστωσης στο Δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική

επιτροπή 6ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 45ο: Μεταφορά πίστωσης στο Δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική

επιτροπή 2ου & 3ου Γυμνασίων Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 46ο: Μεταφορά πίστωσης στο Δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική

επιτροπή 5ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 47ο: Μεταφορά πίστωσης στο Δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική

επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 48ο: Μεταφορά πίστωσης στο Δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική

επιτροπή 11ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 49ο: Μεταφορά πίστωσης στο Δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική

επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 50ο: Μεταφορά πίστωσης στο Δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική

επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ__


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
8
9
10
11
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.