Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού
για την προμήθεια Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος στο Δήμο Ξάνθης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΠροκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για: την προμήθεια λογισμικού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, την υποστήριξη της δικτυακής διαχείρισης της Βάσης Χωρικών και Περιγραφικών Δεδομένων του συστήματος GIS, την δημοσίευση της στο διαδίκτυο, την προμήθεια λογισμικού δημοσίευσης στατικών και δυναμικών χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο, την προμήθεια και ανάπτυξη ενός συνόλου υποδομών εξοπλισμού για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών αλλά και μιας ολοκληρωμένης, επεκτάσιμης πλατφόρμας,  την παραγωγή ή ολοκλήρωση ή μετατροπή ή ενοποίηση των απαραίτητων ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων και των αντίστοιχων χωρικών βάσεων δεδομένων με ταυτόχρονο μετασχηματισμό τους σε επιθυμητό σύστημα αναφοράς συντεταγμένων (ΕΓΣΑ87), την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών διαχείρισης των διαδικασιών των Διευθύνσεων Πολεοδομίας και Τεχικής Υπηρεσίας, την ανάπτυξη εφαρμογών παροχής χαρτογραφικών (χωρικών και περιγραφικών) πληροφοριών στο τοπικό δίκτυο για τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου και στο Διαδίκτυο για τον πολίτη, καθώς και την προμήθεια ενός εξυπηρετητή (server)  που θα λειτουργεί ως web server, για την παροχή των χαρτογραφικών πληροφοριών στο Διαδίκτυο, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας συνολικά διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (227.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ξάνθης στην οδό Μαυρομιχάλη 6, την 30η Μαΐου 2008 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 12:00 μ.μ.. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 28η Μαϊου 2008 και ώρα 15:00 μ.μ..  Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς , δηλαδή να λήγει στις 28 Νοεμβρίου 2008.  
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, από το γραφείο Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Ξάνθης. Αρμόδιος: Αποστολίδης Ελευθέριος,  Διεύθυνση: Πλατεία Ματσίνη 1, Τηλέφωνο: 2541077735, Fax: 2541077048, e-mail: 

Τεύχος Διακήρυξης έργου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Δήμου Ξάνθης


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.