ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Όλγα Γαλάνη

Τηλ: 2541024432

Email:

Ξάνθη 7-5-2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Ευμοίρου και Κιμμερίων.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 12 Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Νέος αυτοδιοικητικός χάρτης της χώρας. Προτάσεις - Θέσεις – Κριτήρια. Συζήτηση πάνω στις προτεινόμενες θέσεις του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε ενόψει του έκτακτου συνεδρίου με θέμα: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - Επιτελικό Κράτος - Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση - Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 23 - 24 Ιουνίου 2008.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης.(εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Προέδρου και αναπληρωτή του, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. μετην επωνυμία Σχολική Επιτροπή 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης.(εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Αντιπροέδρου και αναπληρωτή του, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης.(εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 2ου- 3ου Γυμνασίων Ξάνθης.(εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή Προέδρου και αναπληρωτή του, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου -3ου Γυμνασίων Ξάνθης.(εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή Αντιπροέδρου και αναπληρωτή του, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου- 3ου Γυμνασίων Ξάνθης

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Ξάνθης.(εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή του, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 7ου –Γυμνασίου Ξάνθης7ου Γυμνασίου Ξάνθης.(εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 10ο: Εκλογή Αντιπροέδρου και αναπληρωτή του, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 7ου- Γυμνασίου Ξάνθης.(εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 4ου-6ου Γυμνασίων Ξάνθης.(εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 12ο: Εκλογή Προέδρου και αναπληρωτή του, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή 4ου-6ου Γυμνασίων Ξάνθης(εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 13ο: Εκλογή Αντιπροέδρου και αναπληρωτή του, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή 4ου-6ου Γυμνασίων Ξάνθης(εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 14ο: Κατάργηση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 3ου- 13ου\ Δημοτικών Σχολείων Ξάνθης και σύσταση νέου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης(εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 15ο: Κατάργηση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή 6ου-19ου Δημοτικών Σχολείων και σύσταση νέου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 6ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης(εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 16ο: Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή 13ου και 19ου Δημοτικών Σχολείων Ξάνθης(εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» εργολαβία: «ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» (Εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» (Εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της κεντρικής πλατείας για τη τοποθέτηση ενός αυτοκινούμενου τροχόσπιτου VAN του τηλεοπτικού σταθμού Antenna και της εταιρίας παραγωγής Ena Production για τις 17-5-2008.(Εισηγήτρια Αικατερίνη Δημητριάδου)

ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων (Εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)

ΘΕΜΑ 21ο : Λήψη απόφασης για την αλλαγή χρήσης μισθίου, αριθ. Α-Β 20 καταστήματος στην οδό Γ .Σταύρου 20(Εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)

ΘΕΜΑ 22ο : Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση ενός γραφείου Δημοτικής αγοράς στο Αθλητικό σωματείο «Αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης» (Εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)

ΘΕΜΑ 23ο: Κήρυξη του αναδόχου του έργου(Προμήθεια ειδών κτηνιατρείου, εκπτώτου) (Εισηγήτρια Χρυσούλα Ταραρά)

ΘΕΜΑ 24ο: Οικονομική ενίσχυση Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 25ο: Οικονομική ενίσχυση Συλλόγου Σαρακατσάνων Ν. Ξάνθης «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 26ο: Οικονομική ενίσχυση Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ» (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.