ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφ. Όλγα Γαλάνη

Τηλ: 25410 24432

Ξάνθη 16-4-2008

Αριθ. Πρωτ: 18756

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

 

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

2) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου Ξάνθης

3) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης


Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 21 Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσια

διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση εκλογών ΤΟ.ΣΥ.Ν. Δήμου Ξάνθης και ανακήρυξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών. (εισηγήτρια Σοφία Μπασματζή)

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής επιτροπής. (εισηγητής Θεολόγος Καλαϊτζής)

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο που προβλέπονται από τις παρ. 3 περιπτώσεις α,β,δ,ε και 4 του άρθρου 12 του Ν. 3074/02 και παρ. 5 άρθρ. 9 του 3345/05 σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3649/08 (θέμα εξ αναβολής). (εισηγητής Μιχάλης Παπαδόπουλος)

ΘΕΜΑ 4ο: Συμπλήρωση της με αριθμό 74/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης» μεταξύ Δήμου Ξάνθης, Δήμου Αβδήρων, Δήμου Βιστωνίδος με την ΔΕΥΑΞ για την κατασκευή του έργου «Υδροδότηση Δήμου Ξάνθης, Δήμου Αβδήρων, Δήμου Βιστωνίδας από τις πηγές στρατώνων Παραδείσου από τον ευρύτερο υδροφορέα της περιοχής Γαλάνης» και έκφραση σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί της με αριθμό 65/2008 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. (εισηγήτρια Χρυσούλα Ταραρά)

ΘΕΜΑ 5ο: Επανάληψη της με αριθμό 156/24-8-1979 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης «περί καθορισμού της αγοραίας αξίας προσκυρούμενων δημοτικών ακινήτων, κατόπιν συμβιβασμού» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

ΘΕΜΑ 6ο: Ανάθεση υλοποίησης Υπηρεσιών ΣΥΥ στα πλαίσια του προγράμματος Ανατέλλουσες Ημέρες στη Δ.Ε.Α.Ξ. (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου έκτασης 4,84 τ.μ. για τοποθέτηση περιπτέρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης στην Πλατεία Ελευθερίας (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 760/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την μεταβίβαση μισθωτήριας σύμβασης από ιδιώτη σε εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 34/95 (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)

ΘΕΜΑ 9ο: Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγητής Αργύριης Ζολώτας)

ΘΕΜΑ 10ο: Σύναψη εκ νέου Χρησιδανείου με τον Α.Ο.Ξ. για παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Ξάνθης σε συνδυασμό με την από 20/12/2005 σύμβαση χρησιδανείου. (εισηγητής Αργύρης Ζολώτας)

ΘΕΜΑ 11ο: Οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Σωματείου ΑΠΟΞ. (εισηγητής Αργύρης Ζολώτας)

ΘΕΜΑ 12ο: Οικονομική ενίσχυση του σωματείου Πολιτιστικός Σύλλογος Ευμοίρου Ξάνθης. (εισηγητής Αργύρης Ζολώτας)

ΘΕΜΑ 13ο: Οικονομική ενίσχυση του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Του Θεού Σοφίας. (εισηγητής Αργύρης Ζολώτας)

ΘΕΜΑ 14ο: Οικονομική ενίσχυση του Σωματείου Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών - Περιφερειακή Ένωση Θράκης. (εισηγητής Αργύρης Ζολώτας)

ΘΕΜΑ 15ο: Οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Σωματείου Σκακιστικός Όμιλος Ξάνθης. (εισηγητής Αργύρης Ζολώτας)

ΘΕΜΑ 16ο: Οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Σωματείου Ποσειδώνας Ξάνθης. (εισηγητής Αργύρης Ζολώτας)

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων του Εμίν Χασάν Ριτβάν του Ρετζέπ. (εισηγήτρια Αικατερίνη Δημητριάδου)

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων της Βουδούρη Ευανθίας (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 1ου Α.Π. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΔΙΝΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά) ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΥΜΟΙΡΟ», σύναψη σύμβασης ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών του παραπάνω έργου & προθεσμία περαίωσης των συμπληρωματικών εργασιών. (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ & ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ. (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ εργολαβία: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΔΟ ΤΖΑΒΕΛΑ ΕΩΣ ΛΕΥΚΙΠΠΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΕΧΝΟΓΡΑΝΙΤΗ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΒΡΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΔΡΟΣΕΡΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 30ο: Καθορισμός οριογραμμών κοίτης Ποταμού Κοσύνθου. (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 31ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2008. (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση του πρακτικού αρ.1/2008 της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό. (εισηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος)

ΘΕΜΑ 33ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008. (εισηγητής Βασίλειος Χατζηβασιλείου)

ΘΕΜΑ 34ο: Έκτακτη επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008. (εισηγητής Βασίλειος Χατζηβασιλείου)

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της με αριθμό 27/2008 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας που αφορά τον προϋπολογισμό του έτους 2008. (εισηγήτρια Χρυσούλα Ταραρά)

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση του Ισολογισμού οικονομικού έτους 2007 της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας. (εισηγήτρια Χρυσούλα Ταραρά)

ΘΕΜΑ 37ο: Καταρχήν λήψη απόφασης για την ένταξη (πιλοτικά) στο Εθνικό συλλογικό σύστημα Αποβλήτων Ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντώνιος Ευστρατιάδης)

ΘΕΜΑ 38ο: Επιβολή προστίμου στο «ROMEO PLUS LIFE» για παράνομη αφισοκόλληση (εισηγητής Αντώνιος Ευστρατιάδης)

ΘΕΜΑ 39ο: Επιβολή προστίμου στον εκπαιδευτικό όμιλο Le@rni για παράνομη αφισοκόλληση (εισηγητής Αντώνιος Ευστρατιάδης)

ΘΕΜΑ 40ο: Λήψη απόφασης περί δέσμευσης χώρου στάθμευσης επί της οδού Μπρωκούμη 16 στην Ξάνθη, ύστερα από αίτημα του Ταχυδρομικού ταμιευτηρίου Ξάνθης (εισηγήτρια Όλγα Γαλάνη)

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2007, του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 42ο: Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, τροποποίηση της με αριθμό 91/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 43ο: Εκλογή Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής του 17ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης, τροποποίηση της με αριθμό 171/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 44ο: Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, τροποποίηση της με αριθμό 82/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 45ο: Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής του 17ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, τροποποίηση της με αριθμό 70/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 46ο: Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, τροποποίηση της με αριθμό 86/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 47ο: Εκλογή Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, τροποποίηση της με αριθμό 188/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 48ο: Εκλογή Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής του 5ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης, τροποποίηση της με αριθμό 109/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 49ο: Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής του 5ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης, τροποποίηση της με αριθμό 58/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 50ο: Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής του 13ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης, τροποποίηση της με αριθμό 168/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 51ο: Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής του 6ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης, τροποποίηση της με αριθμό 66/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 52ο: Εκλογή αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, τροποποίηση της με αριθμό 193/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)

ΘΕΜΑ 53ο: Αντικατάσταση Προέδρου της Επιτροπής ελέγχου δηλώσεων των δημοτών κτηνοτρόφων (άρθρο 4 παρ. 1 Ν.Δ. 318/69).

ΘΕΜΑ 54ο: Άρση απαλλοτρίωσης χώρου χαρακτηρισμένου ως Πεζόδρομος, στην Βόρεια πλευρά του Οικ. Τετραγώνου με χαρακτηρισμό ως Χώρος Δημοτικού Σχολείου, μεταξύ των οδών Στ. Βλαχοπούλου, Στρατηγού Μακρυγιάννη και Σιγάλα, σε εφαρμογή τελεσίδικης απόφασης του  Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. (εισηγητής Νικόλαος Στυλιανίδης)

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ & ΜΙΑΟΥΛΗ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 56ο: Επικύρωση του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Δικτύου πόλεως ποιότητας με αγγλικό τίτλο «Quality Cities» και ακρωνύμιο Q-cities, Έγκριση Δαπάνης συμμετοχής (συνδρομής) και ορισμός τριών εκπροσώπων του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων Q-cities. (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

ΘΕΜΑ 57ο: Λήψη απόφασης για μεταβίβαση λόγω θανάτου της μίσθωσης του με αριθμό 1 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς. (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)

ΘΕΜΑ 58ο: Αποδοχή όρων ένταξης της Πράξης στο πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III A/ PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΟΙΑΣ – ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ. (εισηγήτρια Κυριακή Χιώτη)

ΘΕΜΑ 59ο: Αποδοχή όρων ένταξης της Πράξης στο πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III A/ PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΞΗ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 1ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΥΚΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ», με προϋπολογισμό 350.000 ευρώ. (εισηγήτρια Κυριακή Χιώτη)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ__ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.