ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Ξάνθη  8 Mαρτίου  2013

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                        Αριθμ. Πρωτ. 11185

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Μαυρομιχάλη 6           

Πληροφορίες: Δημήτρης Μπένης

Τηλέφωνο: 2541 3 50804

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.        1. Βορίδης Δημήτριος                        5. Παπασταματίου Γεώργιος

              2. Δρεμσίζης Ιωάννης                       6. Πούλιος Χρίστος

              3. Καλογερής Κρίτων                        7. Σπυριδόπουλος Νικόλαος

              4. Παπαδόπουλος Κυριάκος             8. Τσεγγελίδης Ιωάννης

 

 Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 12 Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

ΘΕΜΑ 1ο:      Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου:  «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ EΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»  και Έγκριση  Δαπανών  (εισηγητής Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 2ο :     Πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης 2013 (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 3ο :     Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων 2013 (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 4ο :     Έγκριση εντάλματος προπληρωμής.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.