Το Τμήμα Προγραμματισμού Δήμου Ξάνθης συμμετείχε σε δύο Επιχειρησιακά Σχέδια των ΠΕΠ Α.Μ.Θ

Ειδικότερα, υλοποίησε δράσεις στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης και των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης , συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ & το ΕΤΠΑ.

1ο Επιχειρησιακό Σχέδιο :

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

(Μέτρο 4.3, 4.2 – ΠΕΠ Α.Μ.Θ)

Ο Δήμος Ξάνθης ήταν τελικός δικαιούχος των πράξεων :

Α) ΄΄Προκατάρτιση κατάρτιση ανέργων υποαπασχολούμενων ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων΄΄ . Αφορούσε στην υλοποίηση προγραμμάτων προκατάρτισης και κατάρτισης για 185 κατοίκους της Π.Πόλης.

Β) ΄΄Αγορά εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων ΄΄ Προχώρησε στην αγορά δύο απορριμματοφόρων μικρού και μεσαίου μεγέθους ειδικά για τους δρόμους της Π.Πόλης καθώς και ενός εργαλειομηχανήματος για την συλλογή απορριμμάτων.

Γ) ΄΄Αγορά εξοπλισμού για τη δημιουργία εργαστηρίων εικαστικών τεχνών΄΄ . Προμηθεύτηκε εργαλεία και εξοπλισμό για την δημιουργία εργαστηρίων ζωγραφικής, γλυπτικής κεραμικής.

2ο Επιχειρησιακό Σχέδιο :

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Μέτρο 5.5 – ΠΕΠ Α.Μ.Θ) –

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης ο Δήμος Ξάνθης ήταν τελικός δικαιούχος των παρακάτω δράσεων :

Α) Προκατάρτιση ατόμων ευπαθών ομάδων στα πλαίσια του

προγράμματος Εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας για την

αντιμετώπιση της ανεργίας και του αποκλεισμού στον οικισμό

Δροσερού Δήμου Ξάνθης .Υλοποιήθηκε πρόγραμμα Εκμάθησης

Ελληνικής Γλώσσας για 20 κατοίκους του Δροσερού Ξάνθης.

Β) Κατάρτιση ατόμων ευπαθών ομάδων για την αντιμετώπιση της

ανεργίας και του αποκλεισμού στον οικισμό Δροσερού Δήμου Ξάνθης

Υλοποιήθηκαν 6 προγράμματα κατάρτισης για 90 κατοίκους του

Οικισμού Δροσερού Ξάνθης.

Γ) Δράση Συμβουλευτικής την αντιμετώπιση της ανεργίας και του

αποκλεισμού στον οικισμό Δροσερού Δήμου Ξάνθης .

Πραγματοποιήθηκαν 1268 συνεδρίες για 125 κατοίκους του

Δροσερού οι οποίοι προτάθηκαν για δράσεις Απασχόλησης του

ΟΑΕΔ και για τις επικουρικές δράσεις της προκατάρτισης και

κατάρτισης.

Δ) Δράση ΣΥΥ του σχεδίου Ολοκληρωμένη Παρέμβαση την

αντιμετώπιση της ανεργίας και του αποκλεισμού στον οικισμό

Δροσερού Δήμου Ξάνθης – Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες

τακτικού ανοικτού διαγωνισμού και εντός του Μαρτίου 2008 θα

υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο. Αφορά στην υλοποίηση 250

συνεδριών για 50 κατοίκους – ωφελούμενους του Δροσερού.ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
LIVE STREAMING
FREE WIFI
WIFI4EU
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.