Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο του έργου: «Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Ξάνθης», με κωδ. ΟΠΣ 112405


Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια  διαβούλευση την προκήρυξη για το έργο «Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Ξάνθης», που έχει ενταχθεί στο μέτρο 2.4 «Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτόμες ενέργειες»,του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας.
Το προτεινόμενο έργο σκοπό έχει να:
Βελτιώσει τη λειτουργία του Δήμου με τη δημιουργία υποστηρικτικής υποδομής για τις λειτουργίες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συμπληρωματικά τις λειτουργίες των υπολοίπων Δ/νσεων με τη χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και των αντίστοιχων δεδομένων, Παρέχει ελεύθερη   πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου στη χωρική Βάση Δεδομένων στους πολίτες και σε άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, για πληροφόρηση και για παροχή υπηρεσιών
Στους στόχους του έργου περιλαμβάνονται:
Η Ολοκλήρωση, σε ψηφιακή μορφή, των χωρικών δεδομένων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,η Αυτοματοποίησηορισμένων διαδικασιών της Πολεοδομίας και των Τεχνικών Υπηρεσιών, η Υποστήριξη της επικαιροποίησης, του ελέγχου και της εισαγωγής δεδομένων στην γεωγραφική Βάση Δεδομένων, η παροχή πρόσβασης σε χωρικά δεδομένα και παροχήδιαδικτυακών υπηρεσιών (web services) στους πολίτες, η Εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου σε ένα σύνολο τεχνολογιών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και τέλος  η Ενημέρωση πολιτών και επιχειρήσεωνγύρω από τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και προσέλκυση μελλοντικών χρηστών για το συγκεκριμένο σύστημα.
Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 148 του Ε.Π. "ΚτΠ" (κωδικός ΟΠΣ
έργου: 112405) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των
227.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% και στο ποσό των 191.176,00
ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ 19%.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 1 Απριλίου 2008 έως και τις 10 Απριλίου 2008

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης

Πληροφορίες:
Ελευθέριος Α. Αποστολίδης
Τηλ.:    2541077735
Fax:      2541077048

e-mail:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
LIVE STREAMING
FREE WIFI
WIFI4EU
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.