ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφ.: Ανδρέου Μαρία - Άννα

Τηλ: 25410 24432

Ξάνθη 21–3–2008

Αριθ. Πρωτ: 12695

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

2) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου Ξάνθης

3) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 26 Μαρτίου 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Παροχή εγγύησης του Δήμου Ξάνθης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για δανειοδότηση της ΔΕΥΑ Ξάνθης από αυτό ύψους 162.337,50 ευρώ & εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης για την υπογραφή αυτής (εισηγήτρια Ταραρά Χρ.)

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης βάσει του με αριθμό 35/2008 Χρηματικού εντάλματος Παγίας προκαταβολής ποσού 4.162,89 ευρώ και ψήφιση πίστωσης δαπανών για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών κλπ. δαπανών από το γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (εισηγητής Χατζηβασιλείου Β.)

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 18 παρ.6 του Ν.3467/2006 για τη καταλληλότητα και επιλογή χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας (εισηγητής Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 41 του Ν.1249/82 για την εισήγηση στο Υπ. Οικονομικών των τιμών των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων (εισηγητής Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της αριθμ.3/2008 απόφασης του ΔΣ των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης περί α) αποδοχή δωρεάς 1000 € από την τράπεζα Μαρφιν – Εγνατία β) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2008 γ) διάθεση πίστωσης εννέα κωδικών αριθμών (εισηγητής Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της αριθμ.4/2008 απόφασης του ΔΣ των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης περί υπογραφής τριμερούς προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των ΒΠΣΔΞ Δήμου Ξάνθης, του Δήμου Ξάνθης και της ΕΑΠΑΞ ΑΕ (εισηγητής Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της αριθμ.5/2008 απόφασης του ΔΣ του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Ξάνθης περί αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2008 (εισηγητής Ζολώτας

Αργ.)

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της αριθμ.6/2008 απόφασης του ΔΣ της Στέγης Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΝΗΣ περί έγκρισης δεκαοκτώ (18) συμβάσεων έργου καθηγητών μουσικής, χορού και Θεάτρου (εισηγητής Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της με αριθμ. 15/2007 απόφασης περί του προϋπολογισμού οικ. έτους 2008 του ΚΑΠΗ Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 10ο: Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (εισηγητής Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 11ο: Οικονομική ενίσχυση του Επιμελητηρίου Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 12ο: Οικονομική ενίσχυση Παλαιστικού συλλόγου Ν. Ξάνθης «Η Ολυμπιακή φλόγα» (εισηγητής Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 13ο: Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Σκακιστών Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 14ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 σχετικά με την χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας μουσικών οργάνων και τον καθορισμό χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεων & συναφών καταστημάτων (εισηγητές Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης & Γκαϊτατζή Ξανθή)

ΘΕΜΑ 15ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 σχετικά με την χρήση κοινόχρηστων χώρων (εισηγητές Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης & Γκαϊτατζή Ξανθή)

ΘΕΜΑ 16ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για απαγόρευση στάσης & στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου του 12ου Δημοτικού Σχολείου επί της οδού Μαραθώνος.

(εισηγητές Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης & Ζαμπάρας Δημ)

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση τροποποίησης πρότασης προένταξης έργων, μελετών, ή ενεργειών στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» για τα διαδημοτικά έργα (45%) (εισηγήτρια Χιώτη Κ.)

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης πρότασης προένταξης έργων, μελετών, ή ενεργειών στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» για την προγραμματική κατανομή του 35% (εισηγήτρια Χιώτη Κ.)

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 4ης τροποποίησης πρότασης προένταξης έργων, μελετών, ή ενεργειών στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» για τη τυπική κατανομή του 45% (εισηγήτρια Χιώτη Κ.)

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στη πόλη της Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση δασικών δρόμων στα Κιμμέρια» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαπλάτυνση οδού Σουνίου – Ασκύρων – Γυαλιστερού» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου 2ου και 3ου Γυμνασίου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επενδύσεις στο δημοτικό Αμφιθέτρο»» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο συνοικισμό Ασκύρων» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση οδού Αγίου Ελευθερίου» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση εγκαταστάσεων κυνοκομείου» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Επισκευή συνθετικού τάπητα στο δημοτικό γήπεδο Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών πόλης Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ποτίστρας & τοίχου αντιστήριξης στο δημοτικό διαμέρισμα Κιμμερίων» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδών Ευμοίρου» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοίχου στη περιφερειακή οδό Κιμμέρια - Πέτρα» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ρολογιού κεντρικής πλατείας» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίων οδών Καπνεργατών, Γ. Κονδύλη, Πιαλόγλου κλπ» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις σε δημοτικά διαμερίσματα Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες οδοστρωσίας & κατασκευής πεζοδρομίων» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση κουφωμάτων & βελτίωση καφενείου & σνακ μπαρ δημοτικής αγοράς»

(εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή & βελτίωση εσωτερικών χώρων γραφείων δημοτικής αγοράς» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση κουφωμάτων γραφείων & βελτίωση εστιατορίου δημοτικής αγοράς»

(εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Προστασία βορινής πλευράς δημοτικής αγοράς» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση του με αριθ. 1 καταστήματος πρώην ΚΤΕΛ» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση του με αριθ. 2 καταστήματος πρώην ΚΤΕΛ» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων γραφείων δημοτικής αγοράς» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση εργαστηρίου κρεάτων στο υπόγειο της δημοτικής αγοράς» (εισηγήτρια

Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων» εργολαβία: «αποκατάσταση αύλειου χώρου 11ου δημοτικού σχολείου» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στους οικισμούς Χρύσας & Μορσίνης» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επισκευή τμήματος κτιρίου παλιού ορφανοτροφείου» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση παράτασης περαίωσης προθεσμίας του έργου: «Ανάδειξη αξιοποίηση & αποκατάσταση πεδινού άλσους Ευμοίρου» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση παράτασης περαίωσης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου παλιάς καπναποθήκης για τη δημιουργία κέντρου εφαρμογής & προβολής

ενεργειακών συστημάτων στο Δήμο Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 50ο: Δήλωση προσωρινής διακοπής εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση σοκακιών οικισμού Σαμακώβ» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 51ο: Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Κυκλοφοριακή μελέτη για τη διάνοιξη της οδού Π. Κυρίλλου» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 52ο: Άρση διακοπής εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδού Αβέρωφ» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 53ο: Απευθείας ανάθεση έργου στην αμιγή επιχείρηση της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης «Ενέργεια Περιβάλλον Ανάπτυξη (ΕΠΑ)» με θέμα «Υπηρεσιών υποστήριξης για τη

δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης του Δημαρχείου» προϋπολογισμού 45.000 ευρώ . (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 54ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2008 (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 11ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ Σχολική Επιτροπή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών και Βαρήκοων Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 4ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 8ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 63ο: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (εισηγήτρια Καραμόσχου Ελ.)

ΘΕΜΑ 64ο: Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού 150 € στον Μουμίν Ογλού του Αχμέτ ως αχρεωστήτως καταβληθέν (εισηγήτρια Γκαϊτατζή Ξ.)

ΘΕΜΑ 65ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2008 (εισηγητής Χατζηβασιλείου Β.)

ΘΕΜΑ 66ο: Συμπλήρωση της με αριθμ.7/08 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά τη καταβολή επιδόματος υπαλλήλων από τα έσοδα των παραβόλων για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων Τρίτων Χωρών που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2006 (εισηγητής Παπαδόπουλος Ι.)

ΘΕΜΑ 67ο: Κατακύρωση του έργου: «Δράση ΣΥΥ του σχεδίου Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του αποκλεισμού στον οικισμό Δροσερού Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Κιουμουρτζιάν Ζ.)

ΘΕΜΑ 68ο: Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Τζανόγλου Κ.)

ΘΕΜΑ 69ο: Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού δύο (2) εργατών φυλάκων νεκροταφείων (εισηγήτρια Τζανόγλου Κ.)

ΘΕΜΑ 70ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κιμμερίων Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 71ο: Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο που προβλέπονται από τις παρ. 3 περιπτώσεις α,β,δ,ε και 4 του άρθρ.12 του Ν.3074/02 και παρ.5 αρθ.9 του Ν.3345/05 σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3649/08 (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχ.)

ΘΕΜΑ 72ο: Διαβίβαση του με αριθμό 2/26-2-2008 πρακτικού Επιτροπής παραχωρήσεων (παραχώρηση 2 τεμαχίων στην εταιρία «Υιοί Ι. Τυρπάνη ΟΕ») (εισηγήτρια Ράλλη

Χρ.)

ΘΕΜΑ 73ο: Διαβίβαση του με αριθμό 1/26-2-2008 πρακτικού Επιτροπής παραχωρήσεων (ανάκληση παλιών παραχωρήσεων – αρ.161 τεμάχιο) (εισηγήτρια Ράλλη Χρ.)

ΘΕΜΑ 74ο: Λήψη απόφασης για τη παράταση μίσθωσης καταστήματος σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ΠΔ34/95. (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθ.)

ΘΕΜΑ 75ο: Έγκριση μετάβασης αποστολής Δήμου Ξάνθης στο Δήμο Νέου Βελιγραδίου, σύσταση αποστολής, εξειδίκευση και διάθεση σχετικών πιστώσεων (εισηγήτρια Ιακωβίδου Θ.)

ΘΕΜΑ 76ο: Έγκριση της με αριθμ. 36/2008 απόφασης περί του προϋπολογισμού οικ. έτους 2008 της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης. (εισηγητής Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 77ο: Πρόταση για καταβολή μειωμένων Δημοτικών φόρων και τελών για άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πολίτες

για την Αλλαγή», Χρήστο Πούλιο.

ΘΕΜΑ 78ο: Οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου «ΞΑΝΘΗ Α.Σ.» (εισηγήτρια Κιουμουρτζιάν Ζαμ.)

ΘΕΜΑ 79ο: Εξέταση των ενστάσεων 1) Μαυροπούλου Σοφίας, Μαυροπούλου Παναγιώτη, 2) Σεραφείδη Δημητρίου, 3) Κασάπογλου Άννας, Κασάπογλου Γεωργίας, Μπουτλή Βικτωρίας και 49) Μαρκοπούλου Ευαγγέλου, Μαρκοπούλου Θεοδώρου επί της με αριθμό 5/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Ξάνθης που αφορά την κατάργηση της ρυμοτομικής γραμμής και την μετατόπισή της οικοδομικής γραμμής που βρίσκεται απέναντι από τη σιδηροδρομική γραμμή κατά τέσσερα (4,00) μέτρα προς το εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων τα οποία βρίσκονται ανατολικά της Λεωφόρου Στρατού και δυτικά της σιδηροδρομικής γραμμής (απέναντι από το Ξενοδοχείο Έλενα) για τη δημιουργία του απαραίτητου πλάτους σε βασική οδική αρτηρία σύμφωνα με τις επιταγές του υπό αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου πόλεως Ξάνθης».

ΘΕΜΑ 80ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Κύριλλο Καραπαπάζογλου του Ανέστη στην οδό Αναξάρχου 2 στην Ξάνθη,

(εισηγήτρια Καραμόσχου Ελ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ__ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.