ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφ.: Ανδρέου Μαρία - Άννα

Τηλ: 25410 24432

Ξάνθη 14–2–2008

Αριθ. Πρωτ: 8736

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

2) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου Ξάνθης

3) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 18 Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Παρουσίαση της έκθεσης αξιολόγησης της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) και

την με αριθμό 412/07 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης

ΘΕΜΑ 2ο: Σύναψη σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ξάνθης, της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ και της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ (εισηγητής Ευστρατιάδης Αντ.)

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 5ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 6ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ)

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 7ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 9ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 10ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 12ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 13ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 14ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 16ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 17ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Πετροχωρίου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Λεύκης Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Μ. Ευμοίρου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία ΣχολικήΕπιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 6ου – 19ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 8ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 9ου – 18ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 10ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 11ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 12ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 15ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 17ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μορσίνης Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 2ου – 3ου – 7ου Γυμνασίων Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 8ου Γυμνασίων 7u8u9u:u;uΞάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 4ου – 6ου Γυμνασίου 3ου Λυκείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου – 4ου Ενιαίου Λυκείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 1ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 2ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία ΣχολικήΕπιτροπή 2ου – 3ου ΕΠΑΛ, ΕΣΠ.ΕΠΑΛ – Εσπερινού Γενικού Λυκείου – Εσπερινού Γυμνασίου – 1ο ΣΕΚ Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

ΘΕΜΑ 45ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης, Δήμου Αβδήρων, Δήμου Βιστωνίδος με τη ΔΕΥΑΞ για τη κατασκευή του έργου: «Υδροδότηση Δήμου Ξάνθης, Δήμου Αβδήρων, Δήμου Βιστωνίδας από τις πηγές στρατώνων Παραδείσου από τον ευρύτερο υδροφορέα της περιοχής Γαλάνης» και έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί της αριθμ.209/07 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΞ (εισηγήτρια Ταραρά Χρ.)

ΘΕΜΑ 46ο: Έξοδα κίνησης & εκτός έδρας αποζημίωσης μελών Επιτροπής (εισηγήτρια Σπανού Μ.)

ΘΕΜΑ 47ο: Απευθείας ανάθεση έργου στην αμιγή επιχείρηση της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης «Ενέργεια Περιβάλλον Ανάπτυξη (ΕΠΑ)» με θέμα «διοργάνωση ημερίδας για τον χωροταξικό σχεδιασμό και αναπτυξιακές προοπτικές Δήμου Ξάνθης και ευρύτερης περιοχής». (εισηγήτρια Σπανού Μ.)

ΘΕΜΑ 48ο: Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης . (εισηγήτρια Κιουμουρτζιάν Ζ.)

ΘΕΜΑ 49ο: Λήψη απόφασης για την ίδρυση παραρτήματος ΚΕΠ στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κιμμερίων (εισηγήτρια Τζανόγλου Κ.)

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στα τοπικά διαμερίσματα Ευμοίρου και Κιμμερίων στα πλαίσια εορτασμού της 25ης Μαρτίου, εξειδίκευση και διάθεση πίστωσης (εισηγήτρια Ιακωβίδου Θ.)

ΘΕΜΑ 51ο: Οικονομική ενίσχυση Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης Η ΑΓΑΠΗ (εισηγητής Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 52ο: Οικονομική ενίσχυση Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 53ο: Οικονομική ενίσχυση Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 54ο: Οικονομική ενίσχυση Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης (εισηγητής Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση της αριθμ.1/08 απόφασης του ΔΣ των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης περί διάθεσης πιστώσεων ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού των ΒΠΣΔΞ οικ. έτους 2008 (εισηγητής Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 56ο: Επιβολή προστίμου για παράνομη αφισοκόλληση στο «ΡΟΔΟΝ LIFE» σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής

Ευστρατιάδης Αντ.)

ΘΕΜΑ 57ο: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων του Γιακούπ Αϊχάν του Ισμαήλ (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχ.)

ΘΕΜΑ 58ο: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων της Καρπούζη Βασιλικής (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχ.)

ΘΕΜΑ 59ο: Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Μαραθώνος 11 και Φιλαδελφείας (εισηγητές Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης & Ζαμπάρας Δημ) (θέμα εξ αναβολής)

ΘΕΜΑ 60ο: Λήψη απόφασης για την απόρριψη αιτήματος της επιχείρησης MACRO για τη τοποθέτηση έξι (6) πινακίδων σε περιοχή Δήμου Ξάνθης (εισηγητές Δήμαρχος

Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης & Ζαμπάρας Δημ)

ΘΕΜΑ 61ο: Λήψη απόφασης για την απόρριψη αιτήματος από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) για τη τοποθέτηση δύο πινακίδων στη

συμβολή των οδών Θ. Δουκα & Πατριάρχου Κυρίλλου και στο δρόμο Λεύκης – Διομηδείας (εισηγητές Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης & Ζαμπάρας Δημ)

ΘΕΜΑ 62ο: Διόρθωση της αριθμ.433/06 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Καταβολή αποζημίωσης στον Κουρίδη Στυλιανό και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2006» (εισηγητής Ζαμπάρας Δημ.)

ΘΕΜΑ 63ο: Λήψη απόφασης για τη μη παραχώρηση καθορισμένου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη συμβολή των οδών Βασ. Σοφίας και Ύδρας (εισηγητής

Παπαδόπουλος Μιχ.)

ΘΕΜΑ 64ο: Τροποποίηση της αριθμ.668/07 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά: «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης, Στέγης Πολιτισμού «Κ. Μπένη» Δήμου Ξάνθης και Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης (ΔΕΑΞ)» (εισηγητής Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 65ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης της Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) και της ΕΑΠΑΞ ΑΕ (εισηγητής Ευστρατιάδης Αντ.)

ΘΕΜΑ 66ο: Καταρχήν λήψη απόφασης για την ανταλλαγή ή μη τριών (3) ακινήτων του Δήμου Ξάνθης με ένα (1) ακίνητο ιδιοκτησίας Νικολάου Βιδάλη του Παναγιώτη και Νικολάου Βιδάλη του Κυριάκου (αρ.190ΔΚΚ) (εισηγήτρια Ράλλη Χρ.)

ΘΕΜΑ 67ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2008 (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση οδών & κχ δημοτικού διαμερίσματος Κιμμερίων» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 69ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς στην Ανθούπολη» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 70ο: Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Αποκατάσταση εγκαταστάσεων κυνοκομείου» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 71ο: Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων» εργολαβία: «Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίου παλιάς καπναποθήκης» (εισηγήτρια Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 72ο: Πλήρωση οργανικών θέσεων εκτάκτου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας (εισηγήτρια Τζανόγλου Κ.)

ΘΕΜΑ 73ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 του ΝΠ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 1ου ΕΠΑΛ, 2ο ΣΕΚ - ΙΕΚ Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ__ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.