ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Ξάνθη, 20 Δεκεμβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                         

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                              Αριθ. Πρωτ.:69728                                                  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΥΠΟΥ « PAKETA »

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι :

 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση είκοσι ενός (21) διαφημιστικών πινακίδων τύπου  «PAKETA» στους χώρους – πεζοδρόμια – που καθορίσθηκαν με την αριθμ. 241/11 Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους όρους που καταρτίσθηκαν με την 286/11 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς € 300 ανά πινακίδα.            

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα , στην οδό Μαυρομιχάλη 6, την 9η Ιανουαρίου 2013 , ημέρα  Τετάρτη και από τις 13:30 μ.μ. μέχρι 14:00 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία των οποίων η δραστηριότητα είναι συναφής με την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, γεγονός που αποδεικνύεται από την προσκόμιση βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και επίσης προβλέπεται από το καταστατικό του νομικού προσώπου.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Οικονομική Επιτροπή ως εγγύηση γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού Ευρώ , 1.900 € υπέρ του Δήμου για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου με το 1/10 επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε, φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., δημοτική ενημερότητα από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της αριθ. 286/11 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος με την σειρά του θα καταθέσει στην επιτροπή ομοίως όλα τα προαναφερόμενα.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων (14) του Δήμου τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.