ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ξάνθη 9 Φεβρουαρίου 2012

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                        

        ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                    Αριθμ. Πρωτ. 5860

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Μαυρομιχάλη 6            

Πληροφορίες: Κακίση Μαρία

Τηλέφωνο: 2541 3 50805

Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

κ.κ.         1) Βασιλούδη Ηλία                    2) Καλογερή Κρίτωνα

               3) Δρεμσίζη Ιωάννη                   4) Πούλιο Χρίστο

             5) Κυριακίδη Αλέξανδρο             6) Παπασταματίου Γεώργιο

             7) Τσεγγελίδη Ιωάννη                 8) Μπεκτές Σαμπρή

 

Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 13 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

ΘΕΜΑ 1ο:             Κατάρτιση όρων διενέργειας φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο (2) τμημάτων (χωριστή δημοπρασία για το καθένα) δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης 27.025,00 τ.μ. και 25.935,00 τμ. Αντίστοιχα από το αγρόκτημα του οικισμού Ιωνικού της τοπικής κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Βασίλης Τσορμπατζίδης)

ΘΕΜΑ 2ο:             Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση τμήματος οδού Μ. Καραολή» (εισηγητής Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 3ο:             Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2012 (εισηγητής Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 4ο:             Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Δικηγόρου του Δήμου μας Χατζηλιάδου Ελένης για το έτος 2011 (εισηγητής Βαρελτζίδης Μιχαήλ)

ΘΕΜΑ 5ο:             Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των Σταφανόπουλο Κυριάκο, κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδ. Αρχιτεκτόνων με βαθμό Β΄, Νακρή Ελένη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄ και Παπαδοπούλου Αραβέλα, κλάδου ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Α΄, για το έτος 2012. (εισηγητής Βαρελτζίδης Μιχαήλ)

ΘΕΜΑ 6ο:             Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Συμεωνίδου Παρθενόπης, κλάδου ΠΕ, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Β΄ για το έτος 2012 (εισηγητής Βαρελτζίδης Μιχαήλ)

ΘΕΜΑ 7ο:             Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα των βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων ηλικία μέχρι και 25 ετών, για το δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2011 (εισηγητής Μυλωνοπούλου Μαρία)

ΘΕΜΑ 8ο:             Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα κωφαλάλων ηλικία μέχρι και 18 ετών, για το δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2011 (εισηγητής Μιχαλακίδου Σοφία – Μαρία)

ΘΕΜΑ 9ο:             Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων στους οικονομικά αδύνατους υπερήλικες ή ανίκανους για εργασία και φοιτητές ομογενείς, για το δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2011 (εισηγητής Μιχαλακίδου Σοφία – Μαρία)

ΘΕΜΑ 10ο:          Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα παροχής στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστα και οικονομικά αδύνατα μοναχικά άτομα από 65 χρονών και πάνω, για το δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2011 (εισηγητής Μαϊδου Μαρίνα - Πηνελόπη)

ΘΕΜΑ 11ο:          Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα παραπληγικών δημοσίου, για το δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2011 (εισηγητής Σχούλης Στέργιος)

ΘΕΜΑ 12ο:          Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών, για το δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2011 (εισηγητής Μυλωνοπούλου Μαρία)

ΘΕΜΑ 13ο:          Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση (Σπαστικά κλπ) , για το δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2011 (εισηγητής Σχούλης Στέργιος)

ΘΕΜΑ 14ο:          Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιδόματος κίνησης (καυσίμων), για το δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2011 (εισηγητής Σχούλης Στέργιος)

ΘΕΜΑ 15ο:          Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία ή συγγενή αιμορραγική διάθεση, για το δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2011 (εισηγητής Σχούλης Στέργιος)

ΘΕΜΑ 16ο:          Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών και παραπληγικών αναπήρων, για το δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2011 (εισηγητής Σχούλης Στέργιος)

ΘΕΜΑ 17ο:          Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης χρηματικών βοηθημάτων σε τυφλούς, για το δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2011 (εισηγητής Σχούλης Στέργιος)

ΘΕΜΑ 18ο:          Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστοι με βαριές αναπηρίες 67% και άνω, για το δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2011 (εισηγητής Μαϊδου Μαρίνα Πηνελόπη)

ΘΕΜΑ 19ο:          Τροποποίηση της αριθ. 90/11 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής περί καθορισμού των όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης του χώρου αμμοληψίας από την κοίτη του ποταμού Κόσυνθου (εισηγητής Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 20ο:          Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 04-04-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (εισηγητής Λάμπρου Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 21ο:          Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 22-02-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (εισηγητής Λάμπρου Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 22ο:          Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 19-11-2012 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (εισηγητής Λάμπρου Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 23ο:          Εξουσιοδότηση νομικών συμβούλων για προκαταρκτική εξέταση του Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνου

ΘΕΜΑ 24ο:          Εξουσιοδότηση νομικών συμβούλων για προκαταρκτική εξέταση του Φανουράκη Εμμανουήλ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.