ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Ξάνθη 26 Ιανουαρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                    Αριθμ. Πρωτ. 3782

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Μαυρομιχάλη 6       

Πληροφορίες: Κακίση Μαρία

Τηλέφωνο: 2541 3 50805

Email: maria.kakisi@cityofxanthi.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

κ.κ. 1) Βασιλούδη Ηλία                  2) Καλογερή Κρίτωνα

     3) Δρεμσίζη Ιωάννη                    4) Πούλιο Χρίστο

     5) Κυριακίδη Αλέξανδρο            6) Παπασταματίου Γεώργιο

     7) Τσεγγελίδη Ιωάννη                8) Μπεκτές Σαμπρή

 

Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 31 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

ΘΕΜΑ 1ο:             Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 09-01-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (εισηγητής Χατζηλιάδου Ελένη)

ΘΕΜΑ 2ο: Εξουσιοδότηση νομικών συμβούλων του Δήμου για άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 1/2012 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (εισηγητής Χατζηλιάδου Ελένη)

ΘΕΜΑ 3ο:             Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 08-02-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (εισηγητής Λάμπρου Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 4ο: Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 01-10-2012 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (εισηγητής Λάμπρου Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 5ο: Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 05-12-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (εισηγητής Χατζηλιάδου Ελένη)

ΘΕΜΑ 6ο: Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 16-5-2012 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (εισηγητής Λάμπρου Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 7ο: Εξουσιοδότηση νομικών συμβούλων για δικαστική υπόθεση του Θεοδωρίδη Αναστάσιου.

ΘΕΜΑ 8ο:Εξουσιοδότηση νομικών συμβούλων για προκαταρκτική εξέταση της Αριστέας Αλατά

ΘΕΜΑ 9ο:Εξουσιοδότηση νομικών συμβούλων για προκαταρκτική εξέταση του Σπυριδόπουλου Γεώργιου

ΘΕΜΑ 10ο:           Εξουσιοδότηση νομικών συμβούλων για προκαταρκτική εξέταση του Φανουράκη Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 11ο:           Εξουσιοδότηση νομικών συμβούλων για δικαστική υπόθεση του Παπασταματίου Γεώργιου.

 

ΘΕΜΑ 12ο:           Υποβολή λογαριασμού εσόδων – εξόδων δ’ τριμήνου 2011 (εισηγητής Ταραρά Χρυσούλα)

ΘΕΜΑ 13ο:           Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2012 (εισηγητής Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 14ο:           Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2012 (εισηγητής Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 15ο:           Έγκριση Δαπανών (εισηγητής Μανά Αικατερίνη)

   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ

 

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.