ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου             Ξάνθη 8-9-2011

Πληροφορίες: Αμπατζή Ευθυμία            Αριθ. Πρωτ. 50585

Τηλ: 2541024432

Email: dimsimboulio@cityofxanthi.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.

4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης

5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 12 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ :Σχετικά με τον καθορισμό εκ νέου του χρόνου διεξαγωγής της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2010 . (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

02ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)

03ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακού επιδόματος. (Εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)

04ο ΘΕΜΑ :Καθορισμός εξόδων παράστασης των Προέδρων και Αντιπροέδρων διοικητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

05ο ΘΕΜΑ :Οικονομική ενίσχυση δημότη. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

06ο ΘΕΜΑ :Έγκριση πρακτικού Επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 186 του Ν. 3463/2006) για την απευθείας αγορά ακινήτου στην οδό Αίμου 26 στην Ξάνθη «σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 307/2010» (Εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)

07ο ΘΕΜΑ :Τροποποίηση της αριθ. 12/2011 απόφασης δημοτικού συμβουλίου ως προς την επιτροπή κρίσεως αυθαιρέτων βάση των άρθρων 4 και 7 του Π.Δ. 267/98. (Εισηγητής Νικολόπουλος Νίκος)

08ο ΘΕΜΑ :Καθορισμός επιτροπής κρίσεων ενστάσεων αυθαιρέτων κτισμάτων για τους Δήμους Μύκης, Αβδήρων και Τοπείρου όπου ασκείται Διοικητική Υποστήριξη από το Δήμο Ξάνθης. (Εισηγητής Νικολόπουλος Νικόλαος)

09ο ΘΕΜΑ :Σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους της υπ’ αριθ. 4/99 πράξης αναλογισμού και αποζημίωσης της Δ/νσης Πολεοδομίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

10ο ΘΕΜΑ :Σχετικά με τη λήψη συμπληρωματικής απόφασης για την κυκλοφορία υπηρεσιακών οχημάτων των Ο.Τ.Α. Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα στις οδούς Φίλιππου Αμοιρίδη, Μαυρομιχάλη, Σγουρού και σε τμήμα της οδού Ορφέως. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

11ο ΘΕΜΑ :Σχετικά με την έκδοση άδειας τοποθέτησης φωτεινού σταυρού φαρμακείου της κ. Π. Πετρά σε στύλο στη γωνία των οδών Ηλιουπόλεως και Γρηγορίου Ε΄ στην Ξάνθη. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

12ο ΘΕΜΑ :Σχετικά με την τροποποίηση της με αριθ. 457/08 προηγούμενης ληφθείσας απόφασης περί «Σύνταξης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Δροσερού Ξάνθης, σε έκταση παραχωρηθείσα από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, χαρακτηρισμός χώρων και καθορισμός όρων δράσης αυτών» όσον αφορά τα όρια και τη μορφή του παραχωρούμενου Δημοσίου Κτήματος και την ένταξη αυτού, εντός του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής κοινόχρηστης έκτασης. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

13ο ΘΕΜΑ :Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

14ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

15ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΥΜΟΙΡΟ» και της συμπληρωματικής σύμβασης. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

16ο ΘΕΜΑ :Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» εργολαβία; «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑΜΑΜ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ «ΜΟΥΖΑΦΕΡ ΜΠΕΗ». (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.