ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Ξάνθη 7 Απριλίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ. 16518
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα       
Πληροφορίες: Γαλάνη Όλγα
Τηλέφωνο: 25410-24432
Email:

 
 
                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                                                  

                                                        ΠΡΟΣ
 

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 
κ.κ.      1) Βασιλούδη Ηλία                                    2) Καλογερή Κρίτωνα
             3) Δρεμσίζη Ιωάννη                                   4) Πούλιο Χρίστο
             5) Κυριακίδη Αλέξανδρο                          6) Παπασταματίου Γεώργιο
             7) Τσεγγελίδη Ιωάννη                               8) Φιλίππου Φίλιππο
 
 

Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 13 Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)
 

ΘΕΜΑ 1ο: Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για άσκηση αίτησης ακυρώσεως και αίτησης αναστολής εκτελέσεως κατά της με αριθμό πρακτικού 4/2019 (απόφαση 2η) της Β’ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06. (εισηγητής κ. Λάμπρου Ιωάννης)
ΘΕΜΑ 2ο: Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 8-4-2011 και στις 27-6-2011 ή σε κάθε νέα μετ΄ αναβολή δικάσιμο.  (εισηγήτρια κ. Χατζηλιάδου)
ΘΕΜΑ 3ο: Εξουσιοδότηση δικηγόρου Αθηνών για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 8-4-2011 και στις 27-6-2011 ή σε κάθε νέα μετ΄ αναβολή δικάσιμο. (εισηγήτρια κ. Χατζηλιάδου)
ΘΕΜΑ 4ο: Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης στις 6-4-2011 σε κάθε νέα μετ΄ αναβολή δικάσιμο. (εισηγήτρια κ. Χατζηλιάδου)
ΘΕΜΑ 5ο: Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για αποστολή εξώδικης οχλήσεως- πρόσκλησης καθώς και κατάθεση αίτησης απόδοσης μισθίου. (εισηγήτρια κ. Χατζηλιάδου)
ΘΕΜΑ 6ο: Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης στις 8-6-2011 σε κάθε νέα μετ΄ αναβολή δικάσιμο. (εισηγητής κ. Λάμπρου Ιωάννης)
ΘΕΜΑ 7ο: Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών στις 3-6-2013 ή σε κάθε νέα μετ΄ αναβολή δικάσιμο. (εισηγήτρια κ. Χατζηλιάδου)
ΘΕΜΑ 8ο: Εξουσιοδότηση δικηγόρου Αθηνών για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 3-6-2013 ή σε κάθε νέα μετ΄ αναβολή δικάσιμο. (εισηγήτρια κ. Χατζηλιάδου)
ΘΕΜΑ 9ο: Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για αποστολή εξώδικης οχλήσεως- πρόσκλησης καθώς και κατάθεση αίτησης απόδοσης μισθίου. (εισηγήτρια κ. Χατζηλιάδου)
ΘΕΜΑ 10ο: Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης. (εισηγητής κ. Λάμπρου Ιωάννης)
ΘΕΜΑ 11ο: Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση σε δικαστήριο στις 5-5-2011 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης. (εισηγητής κ. Λάμπρου Ιωάννης)
ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση υπαλλήλου του Δήμου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης άρσης κατάσχεσης οφειλέτη.
ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή δωρεάς προκατασκευασμένου κτιρίου της Τοπικής Κοινότητας Καρυοφύτου –Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης – Δήμου Ξάνθης, από τον πολιτιστικό σύλλογο Απογόνων Προσφύγων Άνω Καρυόφυτου
ΘΕΜΑ 14ο: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδη ή του νόμιμου αναπληρωτή του για την υπογραφή των συμβολαίων σχετικά με την αποδοχή δωρεάς μετοχών της ΔΙΑΜΑΘ ΑΑΕ από την ΤΕΔΚ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Παπαδοπούλου Αραβέλας κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Α΄.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των Στεφανόπουλο Κυριάκου, ΠΕ Μηχανικών ειδ. Αρχιτεκτόνων με βαθμό Β΄και Μακρή Ελένη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, για το έτος 2011.
ΘΕΜΑ 17ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-1-2011 έως 31-3-2011. (εισηγήτρια κ. Ταραρά)
ΘΕΜΑ 18ο:Σύνταξη του προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ του Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2011.
 
 

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

                                                      ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.