ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                         Ξάνθη 4-8-2011
Πληροφορίες: Αμπατζή Ευθυμία                   Αριθ. Πρωτ. 44922
Τηλ: 2541024432
Email:
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης
5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 8 Αυγούστου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
 
01ο ΘΕΜΑ :                      Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
02ο ΘΕΜΑ :                     Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και ΔΕΥΑΞ, για Αντιπυρική Προστασία του Περιαστικού Δάσους της πόλης» (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
03ο ΘΕΜΑ :                     Έκδοση απόφασης για την ανάπτυξη του Τουρισμού και Προβολής του Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Τσεγγελίδης Ιωάννης Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης)
04ο ΘΕΜΑ :                     Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2011. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).
05ο ΘΕΜΑ :                     Λήψη απόφαση για απ’ ευθείας ανάθεση της «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-κίνησης και λιπαντικών έτους 2011» (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).
06ο ΘΕΜΑ :                     Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της «Προμήθειας απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2011» (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).
07ο ΘΕΜΑ :                     Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2011» (Εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
08ο ΘΕΜΑ :                     Λήψη κανονιστικής απόφασης για καθορισμό τέλους καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς για το έτος 2010. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
09ο ΘΕΜΑ :                     Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία Εμπορίου (Παζάρι) και ανάπτυξη στεγάστρων και πάγκων κατά την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
10ο ΘΕΜΑ :                     Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αλλαγή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Μιχαήλ Βόγδου. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
11ο ΘΕΜΑ :                     Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Φίλιππου Αμοιρίδη και σε τμήμα της οδού Ορφέως. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
12ο ΘΕΜΑ :                     Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό μιας στάσης του αστικού λεωφορείου της γραμμής προς την Καλλιθέα, έμπροσθεν της εκκλησίας Κυρίλλου & Μεθοδίου. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
13ο ΘΕΜΑ :                     Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη χρήση πρασιάς ως παρκινγκ από τους ενοίκους οικοδομής επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου 58. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
14ο ΘΕΜΑ :                     Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ωραρίου εφοδιασμού των καταστημάτων στην περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
15ο ΘΕΜΑ :                     Σχετικά με την απόρριψη του αιτήματος της κ. Εμίν Ογλού Αϊσέ για δημιουργία θέσης στάθμευσης για ΑμεΑ επί της οδού 4ης Οκτωβρίου 58. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
16ο ΘΕΜΑ :                     Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή στην πραγματοποίηση των εκδηλώσεων  « Δημήτρεια Δαφνώνα» (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
17ο ΘΕΜΑ :                     Οικονομική ενίσχυση Αθλητικών Συλλόγων. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
18ο ΘΕΜΑ :                     Καθορισμός κριτηρίων και Ορισμός Επιτροπής και Γραμματέα για την επιλογή των δικαιούχων για την απ’ ευθείας εκποίηση οικοπέδων του Δήμου Ξάνθης σε άστεγους δημότες, στον οικισμό Κομνηνών. (Εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)
19ο ΘΕΜΑ :                     Σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου πληρωτέων δικαιωμάτων βοσκής και ύδρευσης ζώων σε βάρος κτηνοτρόφου που εισήγαγε και βόσκει αυθαίρετα τα ζώα του στις βοσκές της τοπικής κοινότητας Καρυοφύτου (Εισηγητής Τσορμπατζίδης Βασίλειος)
20ο ΘΕΜΑ :                     Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
21ο ΘΕΜΑ :                     Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας από ΣΑΤΑ (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
22ο ΘΕΜΑ :                     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ Νο 14» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
23ο ΘΕΜΑ :                     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΗ ΧΡΥΣΑ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
24ο ΘΕΜΑ :                     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» εργολαβία: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΤΣΙΜΙΣΚΗ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
25ο ΘΕΜΑ :                     Οριστική Παραλαβή της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
26ο ΘΕΜΑ :                     Οριστική Παραλαβή της μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
27ο ΘΕΜΑ :                     Εξουσιοδότηση Υπαλλήλου για τις μεταβιβάσεις αλλά και την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας οχημάτων.(Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 
 
 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.