ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ξάνθη 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                         Αριθμ. Πρωτ. 55748

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα       

Πληροφορίες: Γαλάνη Όλγα

Τηλέφωνο: 25410-24432

Email:

 

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                     

         ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.      1) Βασιλούδη Ηλία                                    2) Καλογερή Κρίτωνα

           3) Δρεμσίζη Ιωάννη                                  4) Πούλιο Χρίστο

             5) Κυριακίδη Αλέξανδρο                        6) Παπασταματίου Γεώργιο

             7) Τσεγγελίδη Ιωάννη                              8) Φιλίππου Φίλιππο

 

Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 3 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)

 

ΘΕΜΑ 1ο: Φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αρίθμ. 1α καταστήματος της Δημοτικής αγοράς, έκτασης 92,88 τ.μ. (εισηγήτρια κ. Πανταζόγλου)

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής στον Νομό Ξάνθης (εισηγήτρια κ. Μάιδου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα εις τυφλούς του Ν. 1904/1951 στον Νομό Ξάνθης (εισηγητής κ. Σχούλης)

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα κίνησης (καυσίμων) στον Νομό Ξάνθης. (εισηγητής κ. Σχούλης)

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα από συγγενή αιμολυτική αναιμία ή συγγενή αιμορραγική διάθεση στον Νομό Ξάνθης. (εισηγητής κ. Καρακατσάνης)

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα τετραπληγικών και παραπληγικών και ακρωτηριασμένων Δημοσίου και ανασφαλίστων στον Νομό Ξάνθης. (εισηγητής κ. Σχούλης)

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα ατόμων με εγκεφαλική παράλυση (σπαστικά κ.λ.π.) στον Νομό Ξάνθης. (εισηγητής κ. Καρακατσάνης)

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το πρόγραμμα ανασφάλιστοι με βαριές αναπηρίες 67% και άνω στον Νομό Ξάνθης. (εισηγήτρια κ. Μάιδου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 9ο:Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (εισηγήτρια κ. Μανά)

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπανών & ανάληψη υποχρέωσης που αφορά εκτέλεση έργου. (εισηγήτρια κ. Μανά)

ΘΕΜΑ 11ο: Εκδίκαση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια κ. Μανά)

ΘΕΜΑ 12ο: Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, κ. Χατζηλιάδου Ελένης & Λάμπρου Ιωάννη για την υπεράσπιση του Μπαμπάτσου Αθανασίου, υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης, για υπηρεσιακή δικαστική υπόθεση, σύμφωνα με το άρθρο 244 περ. α παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑ 13ο: Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, κ. Χατζηλιάδου Ελένης & Λάμπρου Ιωάννη για την υπεράσπιση του Τοχούρογλου Αναστασίου, υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης, για υπηρεσιακή δικαστική υπόθεση, σύμφωνα με το άρθρο 244 περ. α παρ. 5 του Ν. 3852/2010

ΘΕΜΑ 14ο: Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, κ. Χατζηλιάδου Ελένης & Λάμπρου Ιωάννη για την υπεράσπιση του Τσανακτσόγλου Ευστρατίου, υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης, για υπηρεσιακή δικαστική υπόθεση, σύμφωνα με το άρθρο 244 περ. α παρ. 5 του Ν. 3852/2010

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης Πεχλιβάνη Γεωργίου, σχετικό με έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα του πρώην Δήμου Σταυρούπολης και για μετατροπή πινακίδων από συμβατικά σε κρατικά.

ΘΕΜΑ 16ο: Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, κ. Χατζηλιάδου Ελένης & Λάμπρου Ιωάννη για την υπεράσπιση του Παπασταματίου Γεωργίου, Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ξάνθης, για δικαστική υπόθεση στις 19-10 2011 στο Τριμελές Εφετείο Θράκης, σύμφωνα με το άρθρο 244 περ. α παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑ 17ο: Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, κ. Χατζηλιάδου Ελένης & Λάμπρου Ιωάννη για την υπεράσπιση του Παπασταματίου Γεωργίου, Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ξάνθης, για δικαστική υπόθεση στις 31-10 2011 στο Τριμελές Εφετείο Θράκης, σύμφωνα με το άρθρο 244 περ. α παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑ 18ο: Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, κ. Χατζηλιάδου Ελένης & Λάμπρου Ιωάννη για την υπεράσπιση της Καραγιαννίδου Σοφίας, Δημοτικής Συμβούλου του Δήμου Ξάνθης, για δικαστική υπόθεση στις 31-10 2011 στο Τριμελές Εφετείο Θράκης, σύμφωνα με το άρθρο 244 περ. α παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑ 19ο: Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση των αρίθμ. 10 & 11γραφείων στον 1ο όροφο του κέντρου Χονδρεμπορίου.

ΘΕΜΑ 20ο: Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του αρίθμ. 5 γραφείου στον 1ο όροφο του κέντρου Χονδρεμπορίου.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των Τερζογλου Μελέτη, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α, και Μακρή Ελένης κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α, για το έτος 2011.

 

 

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.