ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ξάνθη 24Αυγούστου 2011
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                       Αριθμ. Πρωτ. 47677

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα       
Πληροφορίες: Γαλάνη Όλγα
Τηλέφωνο: 25410-24432
Email:
 

                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                 

                            ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.      1) Βασιλούδη Ηλία                  2) Καλογερή Κρίτωνα
             3) Δρεμσίζη Ιωάννη               4) Πούλιο Χρίστο
             5) Κυριακίδη Αλέξανδρο        6) Παπασταματίου Γεώργιο
             7) Τσεγγελίδη Ιωάννη             8) Φιλίππου Φίλιππο
 

 Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 30 Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
 
ΘΕΜΑ 1ο:         Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακού επιδόματος. (εισηγητής Ταραρά Χρυσούλα)
ΘΕΜΑ 2ο:       Έγκριση ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής Ταραρά Χρυσούλα)
ΘΕΜΑ 3ο:         Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη πόλη Ξάνθης – Οργάνωση – Βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις» (εισηγητής Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 4ο :        Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά «την εφαρμογή προγράμματος παροχής στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστα και οικονομικά αδύνατα μοναχικά άτομα από 65 χρονών και πάνω, που αποδεδειγμένα στερούνται Στέγης» (εισηγητής Μαϊδου Μαρίνα – Πηνελόπη)  
ΘΕΜΑ 5ο:         Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά «τον τρόπο πληρωμής μηνιαίων χρηματικών βοηθημάτων εις τυφλούς του Νομ. 1904/1951» (εισηγητής Σχούλης Στέργιος)
ΘΕΜΑ 6ο:         Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά «την εφαρμογή προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως ανασφαλίστων τετραπληγικών και παραπληγικών αναπήρων» (εισηγητής Σχούλης Στέργιος)  
ΘΕΜΑ 7ο:         Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά «τον τρόπο πληρωμής μηνιαίων χρηματικών βοηθημάτων εις τυφλούς του Νομ. 1904/1951» (εισηγητής Σχούλης Στέργιος)
 ΘΕΜΑ 8ο:        Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά «την εφαρμογή προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως ατόμων με εγκεφαλική παράλυση (σπαστικά κλπ)» (εισηγητής Καρακατσάνης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 9ο:         Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά «την εφαρμογή προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως ατόμων που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – ή μικροδρεπανοκυτταρική κλπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κλπ.)» (εισηγητής Καρακατσάνης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της (α) Παπαδοπούλου Αραβέλας, κλάδου ΠΕ 4  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Α’ (β) Συμεωνίδου Παρθενόπης, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, βαθμού Α’ (γ) Τερζόγλου Μελέτιος, κλάδου ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α’ και (δ) Μακρή Ελένης, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α’, για το έτος 2011. (εισηγητής Πυρνάρη Ελευθερία)
ΘΕΜΑ 11ο:       Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2011 (εισηγητής Σπανού Μαρία)
ΘΕΜΑ 12ο:       Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Προμήθεια οικοδομικών & έτοιμου σκυροδέματος έτους 2011» (εισηγητής Πεπονίδης Κυριάκος)
ΘΕΜΑ 13ο:      Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών υλικών έτους 2011» (εισηγητής Πεπονίδης Κυριάκος)
ΘΕΜΑ 14ο:      Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές έτους 2011» (εισηγητής Πεπονίδης Κυριάκος)  
ΘΕΜΑ 15ο:      Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Προμήθεια ξυλείας έτους 2011» (εισηγητής Πεπονίδης Κυριάκος)
ΘΕΜΑ 16ο:       Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Προμήθεια χρωμάτων έτους 2011» (εισηγητής Πεπονίδης Κυριάκος)
ΘΕΜΑ 17ο:      Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Προμήθεια καθοδηγητικών πινακίδων τροχαίας & ειδών ασφαλείας κυκλοφορίας οχημάτων» (εισηγητής Πεπονίδης Κυριάκος)
ΘΕΜΑ 18ο:      Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Προμήθεια υδραυλικού χλοοκοπτικού βραχίονα με κεφαλή καταστροφέα & θρυμματιστή ξύλου» (εισηγητής Πεπονίδης Κυριάκος)
ΘΕΜΑ 19ο:      Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Προμήθεια δενδρυλλίων – φυτών έτους 2011» (εισηγητής Πεπονίδης Κυριάκος)

ΘΕΜΑ 20ο:       Εξουσιοδότηση για άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 361/2011 διαταγή πληρωμής Ειρηνοδικείου Ξάνθης (εισηγητής Χατζηλιάδου Ελένη) 
ΘΕΜΑ 21ο:       Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 7-9-2011 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (εισηγητής Χατζηλιάδου Ελένη)
ΘΕΜΑ 22ο:      Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 5-10-2011 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (εισηγητής Χατζηλιάδου Ελένη)
ΘΕΜΑ 23ο:       Έγκριση δαπανών (εισηγητής Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 24ο:       Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2011 (εισηγητής Σπανού Μαρία)
ΘΕΜΑ 25ο:   Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2011, που αφορούν την Γ΄ δόση καταβολής αποζημίωσης, απαλλοτρίωσης οικοπέδου.(εισηγητής Σπανού Μαρία)
ΘΕΜΑ 26ο:      Εξέταση ένστασης και έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ»
ΘΕΜΑ 27ο:       Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του αρίθμ. 1Α καταστήματος στη Δημοτική αγορά.
 
                                                                
 

                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                 ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.