ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ξάνθη 24 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                            

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ.47676  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα       

Πληροφορίες: Γαλάνη Όλγα  

Τηλέφωνο: 25410-24432
Email:
 
 

                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                   

                                ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
κ.κ.   1) Βασιλούδη Ηλία             2) Δρεμσίζη Ιωάννη                                     
         3)  Πούλιο Χρίστο            4) Κυριακίδη Αλέξανδρο                           
         5) Τσεγγελίδη Ιωάννη          6) Παπασταματίου Γεώργιο
         7) Φιλίππου Φίλιππο
 

Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 24 Αυγούστου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15, σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 & στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), με την διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω χρονικών περιθωρίων:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ: Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2011, που αφορά μεταφορά μαθητών σχολείων.
                                                                 
 
 
                                                                          Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                         ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ 

 

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.