ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ξάνθη 23 Ιουνίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                              Αριθμ. Πρωτ. 36209

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα      
Πληροφορίες: Γαλάνη Όλγα

Τηλέφωνο: 25410-24432
Email:
 

                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                   

                          ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.      1) Βασιλούδη Ηλία                                    2) Καλογερή Κρίτωνα
             3) Δρεμσίζη Ιωάννη                                   4) Πούλιο Χρίστο
             5) Κυριακίδη Αλέξανδρο                          6) Παπασταματίου Γεώργιο
             7) Τσεγγελίδη Ιωάννη                               8) Φιλίππου Φίλιππο
 

Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 27 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)

ΘΕΜΑ 1ο: Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου αμμοληψίας σε επιχειρήσεις σκυροδέματος(εισηγήτρια κ. Πανταζόγλου)
ΘΕΜΑ 2ο: Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου αμμοληψίας σε εμπόρους χωματουργικών υλικών(εισηγήτρια κ. Πανταζόγλου)
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ενταλμάτων προπληρωμής, των επιδομάτων της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας για το δίμηνο Μαϊου – Ιουνίου 2011. (κ. Ταραρά)
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπανών & ανάληψη υποχρέωσης που αφορούν εκτέλεση έργων. (κ. Μανά)
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπανών & ανάληψη υποχρέωσης που αφορά εκτέλεση έργου. (κ. Μανά)
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Μαστροθανασάκη Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών, με βαθμό Γ, για το έτος 2011. (κ. Πυρνάρη)
ΘΕΜΑ 7ο: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (κ. Μανά)
ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Τερζόγλου Μελέτη, κλάδου ΠΕ3 πολιτικών μηχανικών, με βαθμό Α, για το έτος 2011. (κ. Πυρνάρη)
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Παπαδοπούλου Αραβέλας, κλάδου ΠΕ-4 αρχιτεκτόνων μηχανικών, με βαθμό Α, για το έτος 2011. (κ. Πυρνάρη)
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση & κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (εισηγητές Πεπονίδης – Πεχλιβάνης – Βαρελτζίδης)
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση & κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια ειδών κτηνιατρείου έτους 2011» (εισηγητές Πεπονίδης – Πεχλιβάνης – Βαρελτζίδης) 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση & κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια διαφόρων σάκων απορριμμέτων έτους 2011 » (εισηγητές Πεπονίδης – Πεχλιβάνης – Βαρελτζίδης)
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση & κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια γραφικών – χαρτικών και βιβλίων έτους 2011» (εισηγητές Πεπονίδης – Πεχλιβάνης – Βαρελτζίδης)
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση & κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος παστεριωμένου έτους 2011» (εισηγητές Πεπονίδης – Πεχλιβάνης – Βαρελτζίδης)
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση & κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ έτους 2011» (εισηγητές Πεπονίδης – Πεχλιβάνης – Βαρελτζίδης)
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση επανάληψης πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2011» (εισηγητές Πεπονίδης – Πεχλιβάνης – Βαρελτζίδης)
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής – λοιπά τέλη κυκλοφορίας. (εισηγητής κ. Πεχλιβάνης Γεώργιος)
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το χρηματικό ένταλμα «περί επιδοτήσεως κωφάλαλων ηλικίας μέχρι και 18 ετών» (εισηγήτρια Μιχαλακίδου Σοφία – Μαρία)
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το χρηματικό ένταλμα «περί επιδοτήσεως των βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων ηλικίας μέχρι και 25 ετών» (εισηγήτρια Μυλωνοπούλου Μαρία)
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το χρηματικό ένταλμα «περί επιδοτήσεως στους οικονομικά αδυνάτους υπερήλικες ή ανίκανους για εργασία και φοιτητές ομογενείς» (εισηγήτρια Μιχαλακίδου Σοφία – Μαρία)
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το χρηματικό ένταλμα «περί επιδοτήσεως οικονομικής ενισχύσεως ατόμων που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία» (εισηγητής Καρακατσάνης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το χρηματικό ένταλμα «περί επιδοτήσεως απροστάτευτων παιδιών» (εισηγήτρια Μυλωνοπούλου Μαρία)
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το χρηματικό ένταλμα «περί επιδοτήσεως ατόμων με εγκεφαλική παράλυση» (εισηγητής Καρακατσάνης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το χρηματικό ένταλμα «περί επιδοτήσεως στεγαστικής συνδρομής του Νομού Ξάνθης» (εισηγήτρια Μάϊδου Μαρίνα – Πηνελόπη)
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το χρηματικό ένταλμα «περί επιδοτήσεως ανασφάλιστων με βαριές αναπηρίες 67% και άνω του Νομού Ξάνθης» (εισηγήτρια Μάϊδου Μαρίνα – Πηνελόπη)
ΘΕΜΑ 26ο: Προσδιορισμός τιμής μονάδος προσκυρούμενου οικοπέδου επί της οδού Αλ. Παπάγου στη Ν. Χρύσα, εμβαδού 14,26 Μ2. (εισηγητής Δημήτρης Ζαμπάρας)
ΘΕΜΑ 27ο: Διαβίβαση εγγράφου του Ιδρύματος «Φύτεψε τις ρίζες σου στην Ελλάδα», προς την Οικονομική Επιτροπή. (εισηγήτρια Χ. Ταραρά)
 

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                             ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

 


 

 

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.