ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Ξάνθη 24 Νοεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                 Αριθμ. Πρωτ. 64570

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                         

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Μαυρομιχάλη 6           

Πληροφορίες: Κακίση Μαρία

Τηλέφωνο: 2541 3 50805

Email:

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.      1) Βασιλούδη Ηλία             2) Καλογερή Κρίτωνα

           3) Δρεμσίζη Ιωάννη            4) Πούλιο Χρίστο

             5) Κυριακίδη Αλέξανδρο   6) Παπασταματίου Γεώργιο

             7) Τσεγγελίδη Ιωάννη      8) Φιλίππου Φίλιππο

 

Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 27 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)


ΘΕΜΑ 1ο:      Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αριθμ.33β καταστήματος στη Δημοτική Αγορά (εισηγητής Μπένης Δημήτριος)

ΘΕΜΑ 2ο:      Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αριθμ.10 & 12 γραφείων στον 1ο όροφο του Κέντρου Χονδρεμπορίου (εισηγητής Μπένης Δημήτριος)

ΘΕΜΑ 3ο:      Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αριθμ.5 γραφείου στον 1ο όροφο του Κέντρου Χονδρεμπορίου (εισηγητής Μπένης Δημήτριος)

ΘΕΜΑ 4ο:      Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αριθμ.31-32 καταστήματος στη Δημοτική Αγορά (εισηγητής Μπένης Δημήτριος)

ΘΕΜΑ 5ο:      Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αριθμ.46 καταστήματος στη Δημοτική Αγορά (εισηγητής Μπένης Δημήτριος)

ΘΕΜΑ 6ο:      Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2011 (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 7ο:      Ανάληψη υποχρεώσεων Οικονομικού Έτους 2011 (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 8ο:      Έγκριση δαπανών (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 9ο:      Έγκριση δαπανών (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 10ο:    Έγκριση δαπανών (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 11ο:    Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 12ο:    Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση & ανάδειξη του προαύλιου χώρου πλησίον του κολυμβητηρίου» και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 13ο:    Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας μετακίνησης της α) Παπαδοπούλου Αραβέλας, κλάδου ΠΕ-4 – Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Α΄ και β) του Λάππα Ιωάννη, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών βαθμού Α΄ για το έτος 2011 (εισηγήτρια Πυρνάρη Ελευθερία)

ΘΕΜΑ 14ο:    Καθορισμός τιμής μονάδος προσκυρούμενου δημοτικού τμήματος 39,71m2 στον οικισμό Σταυρούπολης (εισηγητής Ζαμπάρας Δημήτρης)

ΘΕΜΑ 15ο:    Αναπροσαρμογή του συντελεστή για την επιβολή τελών καθαριότητας για το έτος 2012 (εισηγητής Ταραρά Χρυσούλα)

ΘΕΜΑ 16ο:    Εισήγηση σχετικά με την αύξηση του Ειδικού τέλους για την τέλεση πολιτικών γάμων (εισηγήτρια Λάππα Ελένη)

ΘΕΜΑ 17ο:    Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δήμου Ξάνθης για το έτος 2012 (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)

ΘΕΜΑ 18ο:    Εισήγηση σχετικά με λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το 2012 (εισηγήτρια Ασηξαρίδου Παρθένα)

ΘΕΜΑ 19ο:    Εισήγηση σχετικά με λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη τελών και δικαιωμάτων των Δημοτικών Νεκροταφείων για το οικονομικό έτος 2012 (εισηγητής Κηπουρός Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 20ο:    Εισήγηση σχετικά με λήψη απόφασης για την επιβολή του τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 21ο:    Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (εισηγητής Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 22ο:    Διόρθωση της αριθμ.101/2011 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης η οποία αφορά «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος πληρωμής επιδομάτων του προγράμματος Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς, ακρωτηριασμένους» (εισηγητής Σχουλης Στεργιος)

ΘΕΜΑ 23ο:    Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το αριθμ.391/5-7-2011 χρηματικό ένταλμα καταβολή επιδομάτων του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης Ανασφάλιστοι με βαριές αναπηρίες 67% και άνω του Ν. Ξάνθης για το 3ο δίμηνο (Μάιος – Ιούνιος) του 2011» (εισηγήτρια Μαϊδου Μαρίνα – Πηνελόπη)

ΘΕΜΑ 24ο:    Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το αριθμ.386/8-7-2011 χρηματικό ένταλμα καταβολή επιδομάτων του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών Ν.4051/20-5-1960 του Ν. Ξάνθης για το 3ο δίμηνο του 2011» (εισηγήτρια Μυλωνοπούλου Μαρία)

ΘΕΜΑ 25ο:    Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το αριθμ.579/2011 χρηματικό ένταλμα καταβολή επιδομάτων του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης σε τυφλούς για το 4ο δίμηνο (Ιουλίου – Αυγούστου) του 2011» (εισηγητής Σχούλης Στέργιος)

ΘΕΜΑ 26ο:    Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το αριθμ.576/2011 χρηματικό ένταλμα καταβολή επιδομάτων του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με Εγκεφαλική παράλυση (σπαστικά κλπ.) για το 4ο δίμηνο (Ιουλίου – Αυγούστου) του 2011» (εισηγητής Σχούλης Στέργιος)

ΘΕΜΑ 27ο:    Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το αριθμ.575/2011 χρηματικό ένταλμα καταβολή επιδομάτων του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιδόματος κίνησης (καυσίμων) για το 4ο δίμηνο (Ιούλιος – Αύγουστος) του 2011» (εισηγητής Σχούλης Στέργιος)

ΘΕΜΑ 28ο:    Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το αριθμ.569/2011 χρηματικό ένταλμα καταβολή επιδομάτων του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – ή μικροδρεπανοκυτταρική κλπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κλπ.) για το 4ο δίμηνο (Ιούλιος – Αύγουστος) του 2011» (εισηγητής Σχούλης Στέργιος)

ΘΕΜΑ 29ο:    Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το αριθμ.572/2011 χρηματικό ένταλμα καταβολή επιδομάτων του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων Δημοσίου και ανασφαλίστων για το 4ο δίμηνο (Ιούλιος – Αύγουστος) του 2011» (εισηγητής Σχούλης Στέργιος)

ΘΕΜΑ 30ο:    Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το αριθμ.395/2011 χρηματικό ένταλμα καταβολή επιδομάτων του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά αδυνάτων υπερηλίκων ή ανικάνων για εργασία και φοιτητών ομογενών για το 4ο δίμηνο (Ιούλιος – Αύγουστος) του 2011» (εισηγητής Μιχαλακίδου Σοφία- Μαρία)

ΘΕΜΑ 31ο:    Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το αριθμ.571/2011 χρηματικό ένταλμα καταβολή επιδομάτων του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης κωφαλάλων για το 4ο δίμηνο (Ιούλιος – Αύγουστος) του 2011» (εισηγητής Μιχαλακίδου Σοφία- Μαρία)

ΘΕΜΑ 32ο:    Λήψη απόφασης επιβολής τέλους χρήσης αποχετευτικών δικτύων στη Δημοτική ενότητα Σταυρούπολης (εισηγητής Σαρροπούλου Σιμέλα)

ΘΕΜΑ 33ο:    Λήψη απόφασης επιβολής του δικαιώματος άρδευσης την χρήση αρδευτικών έργων και ρύθμισης άρδευσης κτημάτων στη Δημοτική ενότητα Σταυρούπολης (εισηγητής Σαρροπούλου Σιμέλα)

ΘΕΜΑ 34ο:    Λήψη απόφασης επιβολής του δικαιώματος ύδρευσης ζώων στη Δημοτική ενότητα Σταυρούπολης (εισηγητής Σαρροπούλου Σιμέλα)

ΘΕΜΑ 35ο:    Λήψη απόφασης επιβολής του δικαιώματος ύδρευσης στη Δημοτική ενότητα Σταυρούπολης (εισηγητής Σαρροπούλου Σιμέλα)

 
 
                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
8
9
10
11
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.