ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                      Ξάνθη 12-5-2011
Πληροφορίες: Αμπατζή Ευθυμία                Αριθ. Πρωτ. 21733
Τηλ: 2541024432
Email:
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης
5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 16 Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα   19:00   σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
 
01ο ΘΕΜΑ :Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011. (Εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλης)
02ο ΘΕΜΑ :Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Ά τριμήνου 2011. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).
03ο ΘΕΜΑ :Έγκριση ή μη της 10/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
04ο ΘΕΜΑ :Έγκριση ή μη της 11/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. . με την επωνυμία Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
05ο ΘΕΜΑ :Έγκριση ή μη της αριθ. 6/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
06ο ΘΕΜΑ :Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
07ο ΘΕΜΑ :Έγκριση ή μη της αριθ.9/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
08ο ΘΕΜΑ :Καθορισμός του χώρου και του χρόνου διεξαγωγής της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2010. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
09ο ΘΕΜΑ :Τροποποίηση της Επιτροπής Οριστικών Διανομών (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
10ο ΘΕΜΑ :Ορισμός μελών α) Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης ενστάσεων και β) Επιτροπής παραλαβής προμηθειών για προμήθεια ειδών κτηνιατρείου, σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
11ο ΘΕΜΑ :Εγγραφή του Δήμου Ξάνθης ως συνδρομητή σε περιοδικό. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
12ο ΘΕΜΑ :Εγγραφή του Δήμου Ξάνθης ως συνδρομητή σε εφημερίδες. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
13ο ΘΕΜΑ :Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο ΠΟΛΙΣ και σε περίπτωση έγκρισης, ορισμός εκπροσώπου. (Θέμα εξ αναβολής Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
14ο ΘΕΜΑ :Οικονομική ενίσχυση δημότισσας (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
15ο ΘΕΜΑ :Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου και ημερήσιας αποζημίωσης.(εισηγήτρια : Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
16ο ΘΕΜΑ :Τροποποίηση της αριθ. 332/2010 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, που αφορά τον ορισμό ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης έτους 2010. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
17ο ΘΕΜΑ :Ορισμός ελεγκτών και των αναπληρωτών τους για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
18ο ΘΕΜΑ :Ορισμός εκκαθαριστών σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 262 του Ν. 3473/2006 για τη διαδικασία εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ξάνθης (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
19ο ΘΕΜΑ :Έγκριση του αριθ. 1/11 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ξάνθης (Εισηγητής Κυριακίδης Αλέξανδρος)
20ο ΘΕΜΑ :Λύση της σύμβασης σε Δημοτικό ακίνητο περιοχής άλσος Ευμοίρου (Θέμα της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών από αναπομπή, εισηγητής : Κηπουρός Κωνσταντίνος)
21ο ΘΕΜΑ :Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης. (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
22ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)
23ο ΘΕΜΑ :Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου “Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης” για το έτος 2011 συνολικού Προϋπολογισθέντος Κόστους 1.070.000. (Εισηγητής Ταρενίδης Παναγιώτης)
24ο ΘΕΜΑ :Μη αποδοχή αιτήματος για μετατόπιση περιπτέρου από την οδό Ισιδώρου 4 στη πλατεία Ελευθερίας. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
25ο ΘΕΜΑ :Έγκριση ή μη για συνέχιση μίσθωσης ακινήτου στα Κιμμέρια (Εισηγήτρια Ασλανίδου Δωροθέα)
26ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου, σε διάφορους παραβάτες, για διενέργεια παράνομης αφισοκόλλησης. (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
27ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για τη λύση της μίσθωσης των αριθ. 31-32-33β καταστημάτων της δημοτικής αγοράς. (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
28ο ΘΕΜΑ :Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή 4ου-6ου Γυμνασίων Ξάνθης. (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
29ο ΘΕΜΑ :Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. 469/2009 ως προς την αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ, από παραχώρηση στον Ελευθέριο Βασιλειάδη σε παραχώρηση στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Βασιλειάδης Σταύρος και ΣΙΑ Ο.Ε.». (εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία)
30ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. 455/2009 ως προς την αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ, από παραχώρηση στον Γεώργιο Καζάκο σε παραχώρηση στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Αφοί Β. Καζάκου Ο.Ε.». (εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία)
31ο ΘΕΜΑ :Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. 452/2009 ως προς την αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ, από παραχώρηση στον Εμμανουήλ Παπαδόπουλο σε παραχώρηση στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Αφοί Ε. και Π. Παπαδόπουλος Ο.Ε.». (εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία)
32ο ΘΕΜΑ :Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. 415/2009 ως προς την αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ, από παραχώρηση στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΘΕΟΦΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ» σε παραχώρηση στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΘΕΟΦΥΛΑΚΗ ΟΕ». (εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία)
33ο ΘΕΜΑ :Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. 403/2009 ως προς την αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ, από παραχώρηση στον Δημοσθένη Καμαρίδη του Δημητρίου, σε παραχώρηση στην μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.». (εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία)
34ο ΘΕΜΑ :Παραχώρηση δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/1974, στον Μπεκήρ Ρασήμ του Τζεμίλ, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ.(εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία).
35ο ΘΕΜΑ :Παραχώρηση δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/1974 στην Στεφανίδου Παρθένα του Ιωάννη, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ. .(εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία).
36ο ΘΕΜΑ :Παραχώρηση δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/1974 στον Σπανό Κωνσταντίνο του Νικολάου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ. .(εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία).
37ο ΘΕΜΑ :Παραχώρηση δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/1974 στην εταιρεία «ΚΟΜΝΗΝΟΣ Π. και ΣΙΑ ΕΕ», σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ. .(εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία).
38ο ΘΕΜΑ :Παραχώρηση δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/1974 στον Ρόιδο Γεώργιο του Αντωνίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ. .(εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία).
39ο ΘΕΜΑ :Παραχώρηση δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/1974 στον Κατσίκα Νικόλαο του Ηλία, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ. .(εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία).
40ο ΘΕΜΑ :Παραχώρηση δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/1974 στον Δημητριάδη Χρήστο του Αναστασίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ. .(εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία).
41ο ΘΕΜΑ :Παραχώρηση δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/1974 στην εταιρεία «Χ.Ραμαδάνογλου-Β.Πατσαβούδης ΟΕ», σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ. .(εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία).
42ο ΘΕΜΑ :Παραχώρηση δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/1974 στην εταιρεία «Αφοί Τσίλογλου ΟΕ», σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ. .(εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία).
43ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης σχετικά με 9 δηλώσεις παραίτησης δικαιούχων τεμαχίων οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ.(εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία).
44ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης σχετικά με 1 δήλωση παραίτησης δικαιούχου τεμαχίων οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ.(εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία).
45ο ΘΕΜΑ :Παραχώρηση δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/1974 στην εταιρεία «Κοινωνία Κληρονόμων Παύλου Παρχαρίδη», σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ. .(εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία).
46ο ΘΕΜΑ :Παραχώρηση δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/1974 στον Μεχμέτ Εμέλ του Μεχμέτ, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ. .(εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία).
47ο ΘΕΜΑ :Παραχώρηση δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/1974 στην εταιρεία «Θράκη – Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα Παραγωγής Μ.Ε.Π.Ε.», σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ. .(εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία).
48ο ΘΕΜΑ :Παραχώρηση δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/1974 στην εταιρεία «Κοσμάς Γεωργιάδης και ΣΙΑ ΕΕ», σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ. .(εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία).
49ο ΘΕΜΑ :Παραχώρηση δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/1974 στον Τζαφέρη Χρήστο του Νικολάου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ. .(εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία).
50ο ΘΕΜΑ :Παραχώρηση δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/1974 στον Μαλαγάρη Αναστάσιο του Αριστείδη, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ. .(εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία).
51ο ΘΕΜΑ :Παραχώρηση δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/1974 στην εταιρεία «Κακκαλής Ι. Ταρχανίδης Ι.Ο.Ε.», σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικαιούχου τεμαχίου οικοπέδων περιοχής πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ. .(εισηγήτρια : Οκταποδά Μαρία).
52ο ΘΕΜΑ :Παραχώρηση κατά χρήση με δικαίωμα ανέγερσης του 8ου Γυμνασίου Ξάνθης, στον Ο.Σ.Κ., τμήματος του Δημόσιου Κτήματος με Α.Β.Κ. 2060 στο Δροσερό (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
53ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
54ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΔΑΓΚΛΗ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
55ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ Η΄ ΠΑΙΔΙΚΟ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
56ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΩΝ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
57ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» εργολαβία: «Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
58ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΘΑΜΥΡΙΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
59ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΜΝΗΝΩΝ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
60ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
61ο ΘΕΜΑ :Οριστική παραλαβή της μελέτης σύνταξης τευχών δημοπράτησης για τις μελέτες «Μελέτη –έρευνα αναβάθμισης, αξιοποίησης χώρων μεταβατικής ζώνης» και «Μελέτη- έρευνα για τη δημιουργία πρότυπων λυόμενων κατασκευών για τους εκθέτες του παζαριού (Λαϊκή αγορά)» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
62ο ΘΕΜΑ :Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» Εργολαβία: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
63ο ΘΕΜΑ :Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
64ο ΘΕΜΑ :Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου: ‘ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
65ο ΘΕΜΑ :Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 
 
                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
                                       ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 
 
 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.