Κάμερα Δημοτικού Ραδιοφώνου Ξάνθης

Αριστερά προς δεξιά: Ο Ι.Ν της Του Θεού Σοφίας, το κτίριο ΟΤΕ με τις κεραίες, το Δημαρχείο, το ρολόι της κεντρικής πλατείας.

Στο βάθος διακρίνεται η Παλιά Ξάνθη (αριστερά, πίσω από τον Ι.Ν.) και ο παραδοσιακός οικισμός Σαμακώβ (δεξιά), που χωρίζονται από τον ποταμό Κόσυνθο.Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη