Μέγιστος χρόνος παραμονής: 5 λεπτά - Μέγιστο όριο ταυτόχρονων χρηστών: 10


Αποθήκευση στιγμιότυπου