Θηλυκό 8 μηνών στειρωμένο θα φτάσει 30 κιλά. Πολύ φιλικό αρ. τσιπ 990000001247504

ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ - ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΑ ΖΩΑ!

www.pet.gov.gr