Προβολή μεγαλύτερου Χάρτη

ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΗΛ: 2541022786 & 2541063738 - email: 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

  1. Βίντεο για την διαδικασία ανακύκλωσης συσκευασιών
  2. Εκπαιδευτικό βίντεο για παιδιά
  3. Έντυπος οδηγός ανακύκλωσης συσκευασιών (pdf)
  4. Έντυπος οδηγός ανακύκλωσης γυαλιού (pdf)