Χάρτης κάδων ανακύκλωσης γυαλιού (Κώδωνες)

: ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ (ΚΩΔΩΝΕΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

1. Βίντεο για την διαδικασία ανακύκλωσης συσκευασιών

2. Εκπαιδευτικό βίντεο για παιδιά

3. Έντυπος οδηγός ανακύκλωσης συσκευασιών (pdf)

4. Έντυπος οδηγός ανακύκλωσης γυαλιού (pdf)

 

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη