Έργα σε εξέλιξη

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Α.Μ.Ε.Α. (ΕΣΠΑ)

(Σε εξέλιξη)

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Α.Μ.Ε.Α. (ΕΣΠΑ)loupe

Παλιά Πόλη

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Το έργο αυτό αφορά την αποκατάσταση του τριώροφου διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης συνολικής τελικής δόμησης 1.152,89τ.μ. και την αλλαγή χρήσης του σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία. Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης και η προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ. Το διατηρητέο κτίριο του Δημαρχείου έχει αλλοιωθεί από μεταγενέστερες προσθήκες από οπλισμένο σκυρόδεμα οι οποίες και θα καθαιρεθούν. Στη συνέχεια θα καθαιρεθούν τα στοιχεία του διατηρητέου που έχουν φθαρεί όπως κεραμίδια, εξωτερικά κουφώματα. Θα γίνουν εσωτερικές διαμορφώσεις μικρής κλίμακας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας χρήσης. Θα ενισχυθεί με μεταλλικά πλαίσια η στατική του επάρκεια ώστε να ανταποκρίνεται στην νέα του χρήση. Θα συντηρηθούν τα στοιχεία που βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση, όπως τα εσωτερικά κουφώματα, κάποιες οροφές και θα ανακατασκευασθεί ότι παρουσιάζει μεγάλες φθορές. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θα γίνουν εξ αρχής. Επίσης θα κατασκευασθεί ανελκυστήρας για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (που θα φθάνει μέχρι τον πρώτο όροφο του κτιρίου όπου θα γίνονται οι εκδηλώσεις). Τέλος θα αποκατασταθεί ο διάκοσμος του κτιρίου, οι τοιχογραφίες και οι γύψινες διακοσμήσεις και εσωτερικές θύρες του δεύτερου ορόφου, είτε με συντήρηση, είτε με αποκάλυψη και συντήρηση ή αναπαραγωγή.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Το διατηρητέο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ξάνθης θα μετατραπεί σε ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Πολυχώρος Ενημέρωσης και Επιχειρηματικότητας, Επιμόρφωσης και Πολιτισμού) της πόλης, με στόχο την επανένταξη του στον αστικό ιστό της Παλαιάς Πόλης της Ξάνθης και την πλήρη αξιοποίηση του από τους πολίτες της Ξάνθης.

3. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Με την προτεινόμενη πράξη θα αποκατασταθεί ένα ιστορικό μνημείο της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης, ιδιαίτερου κάλους και μεγάλης Ιστορίας, τον εσωτερικό χώρο του οποίου κοσμούν σπάνιες τοιχογραφίες. Έχει εκδοθεί η με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/198572/16398/2574/15.06.2016 Υπουργική Απόφαση.

espa 2014 2020

 

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.