Έργα σε εξέλιξη

Κυκλοφοριακή μελέτη πόλης Ξάνθης

(Σε εξέλιξη)

Κυκλοφοριακή μελέτη πόλης Ξάνθηςloupe

Ξάνθη

Ο Δήμος μας ενέκρινε και παρέλαβε την κυκλοφοριακή μελέτη για την πόλη της Ξάνθης. Οι βασικοί στόχοι και φιλοσοφία των προτεινόμενων μέτρων και ρυθμίσεων είναι οι εξής:

  • Η εναρμόνιση των προτάσεων της κυκλοφοριακής μελέτης με το ΓΠΣ, τις εκπονηθείσες χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες και τα επιχειρησιακά προγράμματα που αφορούν στην πόλη.
  • Αξιολόγηση και ιεράρχηση του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης, αποσκοπώντας στη βελτίωση και διευκόλυνση τόσο της ροής των οχημάτων όσο και της κίνησης των πεζών.
  • Εξασφάλιση της λειτουργικότητας των διαφόρων χρήσεων γης με την πλέον αποδοτική διαχείριση της υπάρχουσας συγκοινωνιακής υποδομής.
  • Αξιολόγηση των υφιστάμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και επεμβάσεων που έχουν εφαρμοστεί, ιδιαίτερα στην περιοχή του εμπορικού κέντρου, και διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της κυκλοφορίας (μονοδρομήσεις, αντιδρομήσεις, αμφιδρομήσεις) με σκοπό τη μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων, ιδιαίτερα εντός του εμπορικού κέντρου, και την προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης (πεζή μετακίνηση, ποδήλατο, δημόσιες συγκοινωνίες).
  • Διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας, στο εμπορικό - διοικητικό κέντρο της πόλης της Ξάνθης, ενός συστήματος πεζοδρόμων ή οδών ήπιας κυκλοφορίας, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος του εμπορικού κέντρου και διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των πεζών.
  • Αξιολόγηση επιπέδου οδικής ασφάλειας και λήψη σχετικών μέτρων για τον κατευνασμό των ταχυτήτων των οχημάτων.
  • Αξιολόγηση και οργάνωση του συστήματος στάθμευσης στην περιοχή μελέτης και κυρίως κατά μήκος κύριων οδικών αξόνων.
 

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.