Έργα σε εξέλιξη

Aσφαλτόστρωση οδών οικισμού Λεύκης

(Σε εξέλιξη)

Aσφαλτόστρωση οδών οικισμού Λεύκηςloupe

Λεύκη

Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση οδών του δυτικού τμήματος του οικισμού Λεύκης και τη συντήρηση οδικού τμήματος προς τον οικισμό Λαμπρινό. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

  • Χωματουργικά – εκσκαφές για την απομάκρυνση της σαθρής επιφάνειας των οδών και επίχωση με υλικά κατηγορίας Ε1-Ε4 μέρους του όγκου της εκσκαφής για την κατασκευή υγιούς στρώσης έδρασης των επικείμενων υλικών.
  • Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων.
  • Κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας πάχους 10 εκ. εκάστη , η μεν πρώτη εξ υλικού Ο-150, η δε δεύτερη εξ υλικού Ο-155.
  • Διάστρωση δύο στρώσεων ασφαλτικού πάχους 5 εκ. εκάστη, η μεν πρώτη με ασφαλτική βάση ή δε δεύτερη με τάπητα κυκλοφορίας.
  • Διαγράμμιση (οριζόντια και κάθετη ) στην οδό προς τον οικισμό Λαμπρινό.
 

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.