ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Up

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες και Βοηθήματα από το Τμήμα Πληροφορικής προς τους συναδέλφους.

Επικαιροποιημένος (21.7.2015) Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας
Αποτελεί μέρος του Συλλογικού Έργου ιδιωτικής κωδικοποίησης «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας» (Δ.Κ.Ν. – Ραπτάρχης) το οποίο υλοποιείται από το ομώνυμο Τμήμα της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (πηγή)

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ, «Σύνταξη Δημοσίων Εγγράφων με Επεξεργαστές Κειμένου» σχεδιάστηκε και οργανώθηκε έτσι ώστε να εξαλείψει σχετικά ελλείμματα γνώσεων και δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΟΤΑ και να ικανοποιήσει την ανάγκη των δημοσίων υπηρεσιών για την επιμόρφωση των υπαλλήλων με στόχο την κατανόηση της δομής και των κανόνων σύνταξης των δημοσίων εγγράφων, όπως και την εκμάθηση του επεξεργαστή κειμένου MSWORD για την σύνταξη και την οργάνωσή τους.

 
 
Powered by Phoca Download

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΗΨΕΩΝ

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη