ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Up

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ

Έντυπα - αιτήσεις που αφορούν τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Έντυπο Υποβολής Καταγγελιών προς τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Συμβουλευθείτε τις πληροφορίες, ώστε να υποβάλλετε μια παραδεκτή και βάσιμη καταγγελία.

 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΗΨΕΩΝ

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Κάντε κλικ για να ακούσετε το κείμενο!