Αρχική
Αριθμός των Κατηγοριών: 6
kedit.png ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Υποκατηγορίες: 18
Αρχεία: 68

Αιτήσεις και απαραίτητα δικαιολογητικά για Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Άδειες Καταστημάτων, Πρόνοια κ.α.

Folder-Saved-Search-48.png ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
Υποκατηγορίες: 65
Αρχεία: 8411

Όλες οι αποφάσεις των οργάνων και επιτροπών του Δήμου Ξάνθης.

Αναλυτικά στοιχεία Υπηρεσιών και Υπαλλήλων, ανά Διεύθυνση - Τμήμα - Γραφείο, βάσει του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1419/Β'/12-06-2013)

folder_home.png ΔΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
Υποκατηγορίες: 99
Αρχεία: 382

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ξάνθης, Ρυμοτομικό, όρια οικισμών, πολεοδομικές μελέτες, εγκεκριμένα σχέδια κ.α.

Διάφορα ενημερωτικά έντυπα, που έχουν εκδοθεί από τον Δήμο Ξάνθης.

cityofxanthilogo.png ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ
Αρχεία: 7

Το Σήμα - Λογότυτο του Δήμου Ξάνθης, σε μορφές .cdr, .png, .ai, .eps, .jpg, .psd.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία αναρτώνται και επικαιροποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων κατά αντικείμενο Υπηρεσιών. Για μεταβολές - διορθώσεις, ενημερώστε ηλεκτρονικά την αρμόδια Υπηρεσία ή τον διαχειριστή του ιστότοπου.

ΛΗΨΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών)