ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗΣ
 
 
Powered by Phoca Download

ΛΗΨΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη