Υποβολή Καταγγελίας

Ηλεκτρονική Υποβολή Καταγγελίας προς τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Η κύρια αποστολή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι η παραλαβή και η εξέταση καταγγελιών για προβλήματα κακοδιοίκησης που προκαλούν οι υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτευχθεί η διαμεσολαβητική επίλυσή τους. (Περισσότερες πληροφορίες για τον θεσμό: Συμβουλευθείτε τις πληροφορίες, ώστε να υποβάλλετε μια παραδεκτή και βάσιμη καταγγελία)

Μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας είτε μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας, είτε εγγράφως, με εμφάνιση του θιγόμενου (ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του) στο Γραφείο του Συμπαραστάτη του Δήμου Ξάνθης, κατεβάζοντας και συμπληρώνοντας το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ.

Ώρες: 9.00-15.00 - Τηλ. επικοινωνίας: 25413 50806 - Εmail:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά για την σωστή επικοινωνία με τον Συμπαραστάτη. Σε περίπτωση δήλωσης ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η καταγγελία θα αγνοείται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Παρακαλούμε να είστε σύντομοι και περιεκτικοί στην περιγραφή του προβλήματός σας. Δηλώστε ποια υπηρεσία σάς δημιούργησε το πρόβλημα. Επίσης, επιτρέπεται η αποστολή εγγράφων, που θα βοηθήσουν τον Συμπαραστάτη στο έργο του (μέγιστο μέγεθος αρχείων: 2MB).

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη