ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
α) Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου
...
 
β) Τοπική Κοινότητα Σταυρούπολης
....
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Γέρακα
 
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Δαφνώνα
 
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Καρυοφύτου
 
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Κομνηνών
 
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Πασχαλιάς