Γραμματέας: Τζατζίδου Ευγενία   τηλ. 2541023347  - 2541350447 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. ΣΟΦΤΑ ΚΕΜΟΥΡΑΝ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
  2. ΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΑΜΕΤ ΡΑΜΑΔΑΝ
  3. ΜΑΛΚΟΤΣ  ΟΡΧΑΝ
  4. ΜΠΑΝΤΑΚ ΜΠΕΣΗΜ
  5. ΜΠΟΥΔΟΥΡ ΡΑΜΑΔΑΝ
  6. ΤΟΠ ΣΑΛΗ ΛΟΥΝΙΦΕΡ
  7. ΧΑΤΖΗΜΠΕΚΤΕΣ ΓΙΟΞΕΛ