Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) συστάθηκε με τον νόμο 1069/80 μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ιδρύθηκε το 1982 και ξεκίνησε το έργο της την 1-1-1984.
H λειτουργία της καθορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης καθώς και την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσίας.
Η Δημοτική Επιχείρηση είναι Ν.Π.Ι.Δ. με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την Διοίκηση, Οργάνωση, Εκτέλεση, Λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της καθώς και τις οικονομικές πηγές της από τις διατάξεις του Ν.1069//80.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΞ: deyaxanthis.gr
 

Επικοινωνία - Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφείο Προέδρου

2541075200

Γενική Διεύθυνση

2541100318

Οικονομική Υπηρεσία

2541027979

Τεχνική Υπηρεσία

2541072100

Τηλεφωνικό Κέντρο

2541020100 -//- 2541075300

Συνεργεία Ύδρευσης  – Αποχέτευσης

2541077132 - Βλάβες 24ωρη Εξυπηρέτηση