Στυλιανίδης Μιχαήλ
 
Ανταμπούφης Νικόλαος
 
Βασιλούδης Ηλίας
 
Βορίδης Δημήτρης
Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
Δρεμσίζης Ιωάννης
 
Ελευθεριάδης Απόστολος
Ηλιάδης Θωμάς
Θεοδωρίδης Αναστάσιος
 
Καλογερής Κρίτων
Καραγιαννίδου Σοφία
 
Καρασακαλίδης Γεώργιος
Κοντογιαννίδης Βασίλειος
Κυριακίδης Αλέξανδρος
 
Μαζαράκης Σπύρος
 
Μελισσόπουλος Σάββας
Μούρκας Χρήστος
 
Μπεκτές Σαμπρή
Μπένης Δημήτριος
Ντιμπάμπης Νικόλαος
Ξυνίδης Αθανάσιος
Παπαδόπουλος Κυριάκος
 
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Παπασταματίου Γεώργιος
Πούλιος Χρίστος
 
Σαρόγλου Κων/νος
Σπυριδόπουλος Νικόλαος
 
Ταρενίδης Παναγιώτης
Τοπ Ισμέτ
Τσεγγελίδης Ιωάννης
 
Τσέπελης Εμμανουήλ
Φανουράκης Εμμανουήλ
Φιλίππου Φίλιππος
 
Φωτιάδης Νικόλαος
Χιώτης Γρηγόρης