Στυλιανίδης Μιχαήλ

Ανταμπούφης Νικόλαος

Βασιλούδης Ηλίας

Βορίδης Δημήτρης

Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος

Δρεμσίζης Ιωάννης

Ελευθεριάδης Απόστολος

Ηλιάδης Θωμάς

Θεοδωρίδης Αναστάσιος

Καλογερής Κρίτων

Καραγιαννίδου Σοφία

Καρασακαλίδης Γεώργιος

Κυριακίδης Αλέξανδρος

Μαζαράκης Σπυρίδων

Μούρκας Χρήστος

Μπεκτές Σαμπρή

Μπένης Δημήτριος

Ντιμπάμπης Νικόλαος

Ξυνίδης Αθανάσιος

Παναγιωτίδης Γρηγόριος

Παπαδόπουλος Κυριάκος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Παπασταματίου Γεώργιος

Πούλιος Χρίστος

Σπυριδόπουλος Νίκος

Ταρενίδης Παναγιώτης

Τσεγγελίδης Ιωάννης

Τσέπελης Εμμανουήλ

Φανουράκης Εμμανουήλ

Φιλίππου Φίλιππος

Φωτιάδης Νικόλαος