Στυλιανίδης Μιχαήλ

Ανταμπούφης Νικόλαος

Βασιλούδης Ηλίας

Βορίδης Δημήτρης

Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος

Δρεμσίζης Ιωάννης

Ελευθεριάδης Απόστολος

Ηλιάδης Θωμάς

Θεοδωρίδης Αναστάσιος

Καλογερής Κρίτων

Καραγιαννίδου Σοφία

Καρασακαλίδης Γεώργιος

Κυριακίδης Αλέξανδρος

Μαζαράκης Σπυρίδων

Μελισσόπουλος Σάββας

Μούρκας Χρήστος

Μπεκτές Σαμπρή

Μπένης Δημήτριος

Ξυνίδης Αθανάσιος

Παπαδόπουλος Κυριάκος

Παπασταματίου Γεώργιος

Πούλιος Χρίστος

Ταρενίδης Παναγιώτης

Τσεγγελίδης Ιωάννης

Τσέπελης Εμμανουήλ

Φανουράκης Εμμανουήλ

Φιλίππου Φίλιππος

Φωτιάδης Νικόλαος