Θέμα: ΧΡΕΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 14/03/2019 09:49:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΞΡ6ΩΚ8-ΥΚΦ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση Ισολογισμού - απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης