Θέμα: ΧΡΕΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - ΜΑΧΗΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ
Ημ/νια: 06/02/2019 10:03:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΟΨΜΩΚ8-ΓΘ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση Ισολογισμού - απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης