Θέμα: ΧΡΕΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - ΔΙΑΦΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νια: 14/03/2019 09:49:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 68ΗΖΩΚ8-Α19

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση Ισολογισμού - απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης