Θέμα: ΧΡΕΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ Μ.ΕΠΕ
Ημ/νια: 06/02/2019 10:03:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Χ3ΖΩΚ8-ΓΝΖ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση Ισολογισμού - απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης