Θέμα: Συμπλήρωσης – διόρθωση της με αριθμό 186/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου»
Ημ/νια: 15/11/2018 09:34:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΚΤ5ΩΚ8-ΖΥΑ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση Ισολογισμού - απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης